Polski Portal Morski
Aktualności Offshore

Wspólne projekty Energi Wytwarzanie i PZU LAB zwiększające niezawodność morskich farm wiatrowych

Energa Wytwarzanie i PZU LAB przeprowadzą pilotaż technologii, które pomogą zwiększyć niezawodność morskich farm wiatrowych i usprawnią ich serwis, co jest kluczowe dla zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego – zapowiedziała we wtorek Energa, spółka Grupy Orlen.

Informując o przedsięwzięciu, Energa podkreśliła m.in., iż jest to „pierwszy projekt w Polsce, gdzie przedstawiciele inwestora, operatora farm wiatrowych, wspólnie z przedstawicielem ubezpieczyciela przetestują w warunkach rzeczywistych, na istniejącym obiekcie, wypracowane cyfrowe rozwiązania, które będą miały zastosowanie w eksploatacji morskich farm wiatrowych”.

„Bezpieczeństwo energetyczne Polski wymaga możliwie najbardziej stabilnych dostaw energii” – zaznaczono w informacji. Wskazano przy tym, że jednym z niezbędnych elementów jest bezpieczna praca nie tylko jednostek bilansujących odnawialne źródła energii, ale także samych źródeł odnawialnych.

Energa oznajmiła, że jej spółka zależna – Energa Wytwarzanie wraz z PZU LAB mają w planach także kolejne potencjalne pilotaże. W informacji zwrócono uwagę, że PZU LAB ma duże doświadczenie w zakresie monitorowania oraz przewidywania awarii, a także efektywności pracy, urządzeń przemysłowych. „Współpraca z Energą Wytwarzaniem pozwoli rozbudować ten know-how o nowy obszar” – oceniła spółka Grupy Orlen.

Według Energi, pilotaż pierwszego wspólnego projektu prowadzony będzie przez mniej więcej dwa lata na istniejącej już lądowej farmie wiatrowej należącej do Energi Wytwarzania, na której „warunki w możliwie największym stopniu zbliżone są do tych, jakie panować będą na morzu”.

Zebrane w ramach projektu dane, jak wyjaśniła Energa, „pozwolą następnie stworzyć narzędzia cyfrowe przewidujące, jak będą się zachowywać turbiny wiatrowe i ich poszczególne elementy w różnych warunkach i perspektywach czasowych”. „Dzięki temu rozpoznane zostaną możliwe ryzyka, jakie mogą zaistnieć podczas pracy farm wiatrowych, w tym szczególnie ryzyka o charakterze krytycznym, zagrażającym ciągłości działania morskich wiatraków” – przekazała spółka Grupy Orlen.

Wyjaśniła jednocześnie, że uzyskane wyniki pozwolą opracować odpowiednie środki zaradcze, np. szkolenia dla obsługi farm oparte na scenariuszach awaryjnych, zoptymalizować pracę turbin i zredukować koszty utrzymania przy jednoczesnym wzroście efektywności i produktywności. „Co więcej, cyfrowy symulator będzie odzwierciadlał pracę całej farmy wiatrowej, jak też pojedynczej turbiny wiatrowej w czasie rzeczywistym” – dodała Energa.

W informacji zapowiedziano, że kolejny projekt, który zrealizować chcą wspólnie Energa Wytwarzanie i PZU LAB, dotyczył będzie cyfrowego przewidywania wolumenu produkcji energii elektrycznej.

„Oprogramowanie bazować ma m.in. na bieżących i archiwalnych danych na temat wytwarzania, aktualnym zapotrzebowaniu w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym – KSE i informacjach na temat dostępnej pojemności magazynów energii” – podała spółka Grupy Orlen. Wskazała przy tym, że „tak skonstruowane narzędzie pozwoliłoby na bilansowanie produkcji energii elektrycznej z morskich farm wiatrowych w stosunku do aktualnych obciążenia sieci elektroenergetycznych i zapotrzebowania na energię elektryczną”.

Według Energi, celem trzeciego planowanego pilotażu będzie opracowanie prototypu urządzenia do rozpoznawania potencjalnych zanieczyszczeń olejowych z turbin wiatrowych i obsługujących je statków.

„Oprócz wykrywania substancji na powierzchni morza urządzenie pozwali też ograniczyć ich rozprzestrzenianie się. Składać się będzie z pływającej platformy, zespołu sensorów wykrywających substancje ropopochodne oraz specjalnej jednostki pływającej wyposażonej w odpowiednio do potrzeb projektu element sorpcyjny, zbierający zanieczyszczenia” – wyjaśniła spółka Grupy Orlen. Jak zaznaczono w informacji, „do takich zdarzeń dochodzi rzadko, niemniej dalsze minimalizowanie ryzyk wpłynie korzystnie zarówno na bezpieczeństwo środowiska, jak też bezpieczną pracę morskich farm wiatrowych”.

„Energa Wytwarzanie planuje wykorzystać wypracowane rozwiązania jeszcze w pierwszej fazie rozwoju morskich farm wiatrowych w polskiej części Bałtyku, w związku z czym zakłada, że wszystkie trzy pilotaże zakończą się w przeciągu najbliższych trzech lat” – podkreśliła Energa.

Spółka Grupy Orlen zwróciła uwagę, że „morska energetyka wiatrowa stanowi jeden z kluczowych kierunków rozwój nowoczesnej energetyki”, ujętych w strategii Orlen 2030, w której zapisano m.in., że do końca dekady koncern planuje posiadać 9 GW mocy zainstalowanych w źródłach odnawialnych, w tym w morskich farmach wiatrowych.

Energa przypomniała, że Grupa Orlen „jest w trakcie realizacji najbardziej zaawansowanego projektu morskiej farmy wiatrowej w polskiej części Bałtyku” – farmy Baltic Power o mocy do 1,2 GW, która po rozpoczęciu pracy w 2026 r. będzie w stanie zasilić czystą energią ponad 1,5 mln gospodarstw domowych. Jak wspomniano w informacji, Grupa Orlen „stara się również o pozyskanie nowych obszarów pod budowę kolejnych farm oraz podjęła strategiczną decyzję o budowie pierwszego w Polsce terminala instalacyjnego do budowy farm na morzu” – terminal, zlokalizowany w porcie w Świnoujściu, rozpocznie pracę na przełomie 2024 i 2025 r.

We wrześniu 2021 r. z inicjatywy wiceministra klimatu i środowiska, pełnomocnika rządu ds. odnawialnych źróeł energii Ireneusza Zyski przedstawiciele administracji rządowej oraz morskiej energetyki wiatrowej, w tym Energa Wytwarzanie, podpisali „Porozumienie sektorowe na rzecz rozwoju morskiej energetyki wiatrowej w Polsce” – „Polish Offshore Wind Sector Deal”. „Wydarzenie to umożliwiło rozpoczęcie współpracy podmiotów zainteresowanych budową i rozwojem sektora morskiej energetyki wiatrowej, w co wpisują się wspólne projekty Energi Wytwarzania i PZU LAB” – podkreśliła Energa. 

źródło PAP/ fot. Shutterstock

Zobacz podobne

Rosja na manewrach Zapad-2021 przetestuje nowe uzbrojenie, w tym roboty bojowe i wozy Terminator

KM

Praktyki podchorążych AMW na ORP Wodnik

BS

Inicjatywa Trójmorza ma potencjał, by odpowiedzieć na wyzwania związane z odbudową po pandemii

MZ

Zostaw komentarz

Ta strona wykorzystuje pliki cookie, aby poprawić Twoją wygodę. Zakładamy, że nie masz nic przeciwko, ale możesz zrezygnować, jeśli chcesz. Akceptuję Czytaj więcej

Polityka prywatności i plików cookie