Polski Portal Morski
Aktualności Środowisko

Raport Banku Światowego  – perspektywy i plan działań dla bezpieczeństwa wodnego Polski

Podsumowanie dotychczasowych działań i wskazanie priorytetowych kierunków inwestycji w gospodarce wodnej stanowiły główny temat prezentacji Raportu Banku Światowego “Perspektywy bezpieczeństwa wodnego Polski i plan działań”. W spotkaniu z ekspertami Banku Światowego wziął udział Krzysztof Woś – Prezes Wód Polskich.

Dziś, 23 maja 2023 roku w Warszawie, odbyło się spotkanie poświęcone prezentacji raportu Banku Światowego pt. “Perspektywy bezpieczeństwa wodnego Polski i plan działań” (ang. Water Security Outlook and Action Plan for Poland), organizowane we współpracy z Ministerstwem Infrastruktury oraz Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie. W dyskusji wzięli udział przedstawiciele administracji publicznej, zarówno szczebla centralnego, jak i lokalnego, w tym Monika Niemiec-Butryn – Dyrektor Departamentu Gospodarki Wodnej i Żeglugi Śródlądowej, Piotr Suproń – Dyrektor Biura Koordynacji Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisły w PGW Wody Polskie, oraz eksperci Banku Światowego: Marcus Heinz – przedstawiciel Banku Światowego na Polskę i kraje bałtyckie, Winston Yu – kierownik ds. światowej praktyki wodnej, Toma Yanakiev – starszy specjalista ds. zaopatrzenia w wodę i urządzeń sanitarnych oraz Chris Fischer – starszy specjalista ds. zarządzania zasobami wodnymi.

Prezes Wód Polskich Krzysztof Woś przypomniał, że współpraca między Polską a Bankiem Światowym w zakresie finansowania projektów związanych z gospodarką wodną sięga 1997 roku, kiedy nasz kraj dotknęła powódź tysiąclecia, wywołując ogromne straty. Zaznaczył, że do pierwszych wspólnych działań należało usuwanie skutków tego niszczycielskiego żywiołu.

Krzysztof Woś podkreślił rolę projektów realizowanych przez Wody Polskie, przy wsparciu Banku Światowego:

– Dużym projektem prowadzonym we współpracy z Bankiem Światowym, którego realizację dokończyły Wody Polskie, był Projekt Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry. Na podstawie zdobytych doświadczeń wypracowaliśmy rozwiązania, które pozwoliłyby znacząco zredukować zagrożenie powodziowe na tym terenie. Ich kluczowym elementem była budowa zbiornika Racibórz Dolny oraz wzmocnienie zabezpieczeń przeciwpowodziowych Wrocławskiego Węzła Wodnego. Dziś realizujemy równie ambitny Projekt Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisły. W tym etapie zajmujemy się zabezpieczeniem Odry od Wrocławia do ujścia rzeki. Chcemy zwiększyć ochronę mieszkańców m.in. przed powodziami zatorowymi. W tym celu remontujemy infrastrukturę hydrotechniczną i usuwamy miejsca zatorogenne oraz stanowiące przeszkodę dla prowadzenia akcji lodołamania, m.in. modernizujemy mosty by podnieść ich prześwit. W ramach naszych działań realizujemy też inwestycje przeciwpowodziowe na górnej Wiśle, przede wszystkim wzmacniamy bezpieczeństwo mieszkańców Krakowa i Sandomierza. Wartość realizowanego w tej chwili kontraktu to ponad 5 mld zł. Praktyczne doświadczenia udowodniły, że jesteśmy skuteczni w realizacji projektów. U ich podstaw leżą dokumenty planistyczne, które opieramy o Ramową Dyrektywę Wodną. Zmiany klimatu stanowią duże wyzwanie, dlatego identyfikujemy zagrożenia i szukamy najlepszych rozwiązań w celu ich minimalizacji – powiedział Krzysztof Woś.

W czasie prezentacji raportu Banku Światowego zwrócono uwagę na bieżącą sytuację hydrologiczną Polski, wskazano na najistotniejsze obszary, które wymagają interwencji w kontekście postępujących zmian klimatu oraz zaproponowano rozwiązania na rzecz poprawy bezpieczeństwa wodnego w Polsce. Eksperci przeanalizowali również doświadczenia Rumunii w zakresie zarządzania ryzykiem powodziowym. Na zakończenie spotkania podsumowano dotychczasowe efekty realizacji projektów współfinansowanych przez Bank Światowy.

Projekt Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisły

Realizowany przez Wody Polskie Program Rządowy pn. Projekt Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisły (POPDOW) przy zaangażowaniu środków budżetu państwa, środków unijnych, Banku Światowego oraz Banku Rozwoju Rady Europy, dotyczy przeprowadzenia inwestycji na potrzeby rozwoju gospodarki wodnej. Przewiduje realizację zadań dotyczących Odry Dolnej, Granicznej i Środkowej, ale także inwestycji na Ziemi Kłodzkiej, w dorzeczu Wisły, w okolicach Tarnobrzega, Sandomierza, ujścia Sanu i w rejonie Krakowa. Jest to największy tego typu spójny program rządowy wdrażany w Polsce. Celem realizacji wszystkich zadań jest ochrona zdrowia i życia mieszkańców obszarów nadrzecznych oraz towarzyszącej im infrastruktury przed skutkami zjawisk powodziowych. Jest to tym ważne, że na terenach objętych projektem mieszka ponad 15 mln osób, czyli blisko 40% populacji Polski. Więcej informacji na stronie projektu: https://odrapcu.pl

Źródło/fot.: Wody Polskie

Zobacz podobne

Olbrzymi kontenerowiec w Porcie Gdynia

BS

Pentagon: nie przekazaliśmy Ukrainie konkretnych danych do namierzenia rosyjskiego krążownika Moskwa

BS

Hiszpania/ Media: Nord Stream 2 docelowo osłabi UE

KM

Zostaw komentarz

Ta strona wykorzystuje pliki cookie, aby poprawić Twoją wygodę. Zakładamy, że nie masz nic przeciwko, ale możesz zrezygnować, jeśli chcesz. Akceptuję Czytaj więcej

Polityka prywatności i plików cookie