Polski Portal Morski
Aktualności Bezpieczeństwo Turystyka

Służbę SAR czeka rozwój

Polskie władze przygotowały dla Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa dziesięcioletni program rozwoju, który dotyczyć ma zdolności reagowania na zagrożenia życia ludzkiego i środowiska naturalnego na Morzu Bałtyckim. Rządowe plany dla Służby SAR zakładają zakup co najmniej kilku nowych statków, łodzi oraz budowę nowej siedziby.

Służbę SAR, czyli Morską Służbę Poszukiwania i Ratownictwa, czeka rozwój. Chodzi dokładnie o dziesięcioletni program, który przygotowały dla niej polskie władze. Zakładać ma on szereg inwestycji w ramach modyfikacji w zakresie zdolności reagowania na zagrożenia życia ludzkiego i środowiska naturalnego na Morzu Bałtyckim, do których ma dojść w latach 2023-2032. Inwestycje te mają dostosować potencjał techniczny MSPiR do nowych wyzwań w zakresie ratownictwa życia na morzu i ochrony środowiska morskiego, związanych z rozwojem polskiej gospodarki morskiej, a także zapewnienie infrastruktury oraz nowych rozwiązań technologicznych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania i rozwoju też służby.

Rozwój Służby SAR to zwiększenie potencjału operacyjnego oraz efektywności działań Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa poprzez zapewnienie technicznych środków reagowania odpowiednich do aktualnych i nowych zadań MSPiR z zakresu ratownictwa morskiego oraz skuteczniejsza realizacja zobowiązań wynikających z ratyfikowanych przez Polskę międzynarodowych konwencji. 

Jednym z głównych założeń programu ma być budowa wielozadaniowego statku ratowniczego przeznaczonego do realizacji zadań zwalniania zanieczyszczeń olejowych i zagrożeń chemicznych na morzu, a także gaszenia pożarów na statkach w celu ratowania życia oraz awaryjnego przeładunku i holowania statków będących w niebezpieczeństwie. Statek ten ma pełnić rolę ośrodka koordynacyjnego na morzu w przypadku masowych akcji ratowniczych oraz w każdej innej sytuacji kryzysowej.

Wymianie podlegać ma też siedem jednostek wchodzących w skład floty Służby SAR. Chodzi dokładnie o wszystkie statki ratownicze typu SAR-1500, a zastąpić ma je typ SAR-2000. Jak podkreślają polskie władze, po 25-latach w służbie „wyczerpują dalszą możliwość bezpiecznej ich eksploatacji”. Analiza wykazać miała natomiast, że sprawdziła się koncepcja posiadania floty szybkich statków ratowniczych, które na przestrzeni lat wykonały najwięcej akcji. Jednostki SAR-1500 zajmują się poszukiwaniem oraz podejmowaniem rozbitków z wody i środków ratunkowych, udzielaniem kwalifikowanej pomocy medycznej, transportem poszkodowanych (rozbitków, rannych i chorych) na ląd, gaszeniem pożarów na statkach i holowaniem ratowniczym. Mogą one udzielić schronienia dla 75 osób. Jeden ze statków, czyli Cyklon, posiada na wyposażeniu elementy sytemu AR – Augmented Reality – rozszerzonej rzeczywistość dotyczącej nawigacji.

Lista jednostek do kupienia jest już całkiem długa, ale to nie jej koniec. Jednym z ważniejszych punktów programu rozwoju dla MSPiR ma być budowa nowego przeciw rozlewowego statku ratowniczego o zwiększonym zasięgu działania, przystosowanego do operowania w trudnych warunkach pogodowych wraz z możliwością realizacji zadań ratowniczych o specyficznym charakterze. Wymieni on, zbudowany w 1988 roku, morski wielozadaniowy statek ratowniczy m/s Czesław II, którego rejon żeglugi ograniczony jest do 12 mil morskich, a jego zdolności do zbierania zanieczyszczeń są niewystarczającego przy złej pogodzie. Jak czytamy na stronie Służby SAR, Czesław II służby do zwalczania zanieczyszczeń olejowych na akwenach portowo-redowych i przybrzeżnych (do 20 mil morskich), a oprócz zestawu do ratownictwa medycznego posiada zestaw sprzętu specjalistycznego do zwalczania zanieczyszczeń olejowych, np: system zbierania oleju EKSPANDI 4300.

Program odpowiadać ma również na zmiany zachodzące na Zalewie Wiślanym oraz Zalewie Szczecińskim, w związku z gwałtownie rosnącym ruchem turystycznym oraz rozwijającym się na tych akwenach rybołówstwem. Zachodzić ma, ze względu na to, potrzeba wzmocnienia potencjału ratowniczego Służby SAR na tych akwenach poprzez zakup dwóch nowych kabinowych łodzi ratowniczych mogących zapewnić odpowiednie warunki transportu poszkodowanych do portów schronienia oraz mających możliwość operowania na wodach płytkich. Natomiast trzy kolejne nowe łodzie do zwalczania zanieczyszczeń olejowych na wodach osłoniętych i płytkich mają wzmocnić zdolności reagowania Służby SAR na zagrożenia ekologiczne. Mają one trafić do Morskiej Stacji Ratowniczej w Trzebieży (Zalew Szczeciński) i Tolkmicku (Zalew Wiślany) oraz na wyposażenie nowego wielozadaniowego statku ratowniczego, dzięki czemu można ją będzie w razie potrzeby sprawnie przetransportować w dowolne miejsce polskiego wybrzeża.

Do tego dopisać trzeba inwestycje budowlane i remontowe infrastruktury lądowej Służby SAR. Jedna z nich, to budowa Morskiego Ratowniczego Centrum Koordynacyjnego (MRCK) z częścią magazynową wraz z nową siedzibą główną MSPiR (co jeszcze 3 lata temu miało być problemem nie do pokonania).

Program przewiduje również pokrycie kosztów remontów, doposażenia jednostek pływających i brzegowych stacji ratowniczych oraz wymiany ciężkich samochodów terenowych, co jest związane między innymi z ich dekapitalizacją spowodowaną eksploatacją w trudnych warunkach środowiskowych.

Znaczna część programu współfinansowana ma być ze środków unijnych zawartych w Programie Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027, przyjętym przez Komisję Europejską w 2022 roku.

źródło: defence24 / fot. SAR
http://bitly.pl/BqgxR

Zobacz podobne

Wody Polskie dołączają do projektu Blue Valley

PL

Eksport zbóż z Polski drogą morską w sezonie 2022/2023 wzrósł o 70 proc.

AB

Mamy 100 proc. gazu w magazynach

BS

Zostaw komentarz

Ta strona wykorzystuje pliki cookie, aby poprawić Twoją wygodę. Zakładamy, że nie masz nic przeciwko, ale możesz zrezygnować, jeśli chcesz. Akceptuję Czytaj więcej

Polityka prywatności i plików cookie