Polski Portal Morski
Aktualności Porty

Rekordowe wzrosty Grupy OTL w I półroczu 2023 r.

  • Przychody Grupy OTL w I półroczu 2023 r. wyniosły 351,6 mln zł (+138% r/r), zysk netto 125,4 mln zł (+ 273% r/r), a skonsolidowana EBITDA 130,78 mln zł (+ 205% r/r)
  • Na koniec pierwszego półrocza 2023 r. przychody z działalności portowej wzrosły o niemal 100% r/r, w spedycji o ponad 256% r/r, w segmencie kolejowym o 48% r/r, a w hydrotechnice o 76% r/r
  • Wypłata 83,8 mln zł dywidendy (6,40 PLN/akcję)

– Grupa OTL ma za sobą bardzo udane, rekordowe pierwsze półrocze tego roku, w którym sprzyjały nam czynniki rynkowe, w tym przede wszystkim przekierowanie transportu znaczącej części towarów masowych z drogi kolejowej na drogę morską za sprawą trwającej wojny w Ukrainie oraz zmian w łańcuchach logistycznych dostaw w Europie.W dalszym ciągu obserwujemy utrzymujący się wzmożony popyt na usługi logistyczne, głównie związane z przewozem, magazynowaniem oraz przeładunkami zbóż i pasz. Spodziewamy się takżewzrostów na rynku dostaw węgla. Cały rok powinien zaowocować zwiększeniem przychodów Grupy OTL, na co wpływ będą w dużej mierze mieć właśnie czynniki rynkowe, w tym m.in. wspomniana obsługa ładunków zboża z Ukrainy w naszych terminalach. Ładunki te zostały przekierowane m.in. do Polski po wycofaniu się Rosji z umowy zbożowej na początku lipca. Ostatnie dwa lata dobitnie pokazały, że porty morskie pełnią kluczową rolę w światowej gospodarce, a nasz kraj ma szansę stać się logistycznym hubem dla Europy. Po wojnie to Polska może odgrywać kluczową rolę w tranzycie ukraińskich towarów, jak równieżładunków kierowanych do Ukrainy w związku z odbudową kraju – mówi Kamil Jedynak, Prezes OT Logistics.

Grupa OTL wygenerowała w I półroczu 2023 r. ponad 351,6 mln zł przychodów wobec147,83 mln zł rok wcześniej. Zysk netto wyniósł 125,4 mln zł w porównaniu z 33,65 mln zł w I półroczu 2022 r. Oprócz zwiększonych dochodów z działalności operacyjnej na wzrost wpłynęły również zdarzenia jednorazowe, które miały miejsce w analizowanym okresie,tj. zbycie przez spółkę wszystkich posiadanych akcji Luka Rijeka d.d. i wygaśnięcie opcji put dotyczącej akcji Luka Rijeka.

W I półroczu 2023 r. przychody Grupy OTL wzrosły we wszystkich segmentach działalności: portowej – o niemal 100% (głównie za sprawą przeładunków towarów masowych oraz usług dodatkowych, zwłaszcza węgla w porcie w Świnoujściu o 51% r/r i towarów masowych agro oraz węgla w porcie w Gdyni o 73%r/r), spedycyjnej – o ponad 256% r/r za sprawą obsługiwanych przewozów towarów masowych drogą morską i kolejową, kolejowej – o 48,25% r/r (Kolej Bałtycka) oraz hydrotechnicznej – o 76,3 % r/r.

– Nasza pozycja rynkowa jest bardzo silna, a skala naszej działalności sukcesywnie wzrasta. Budujemy kompleksowe łańcuchy dostaw oferując usługi od frachtowania statków, przez obsługę portową, aż po spedycję i transport. Podnosimy konkurencyjność naszych portów, w które inwestujemy, by jeszcze w tym roku ich wydajność istotnie wzrosła.Wśród aktualnie realizowanych zakupów są dwa żurawie, które będą pracować w porcie w Świnoujściu, głównie przy przeładunkach towarów masowych, ale także ładunkach ponadgabarytowych czy kontenerów.Zakupione żurawie są urządzeniami nowej generacji, które spełniają normy środowiskowe i wpisują się w szybki postęp technologiczny. Wartość tej inwestycji to około40mln zł – mówi Grzegorz Zubrzycki, WiceprezesOT Logistics.

Zarząd podtrzymuje zapowiedzi dotyczące osiągnięcia w niedalekiej przyszłości potencjału portów Grupy OTL, który szacuje na około 12 mln ton. Dla porównania, w zeszłym roku spółki Grupy OTL przeładowały w swoich terminalach 8 mln ton towarów.Do końca roku zarząd przedstawi też zaktualizowaną strategię Grupy OTL, w której zaprezentuje plany rozwoju na najbliższe kilka lat.

-Jesteśmy na ostatniej prostej w pracach nad strategią. Mamy stabilnąsytuację finansową, rekordowe wyniki finansowe, bardzo dobre perspektywy rozwoju. Dlatego z optymizmem patrzymy w przyszłość i wiemy, w jaki sposób chcemy rozwijać grupę. To wszystko znajdzie się w strategii już niebawem – dodał Daniel Górecki, Członek Zarządu OT Logistics.

O Grupie OT Logistics (Grupa OTL)

Grupa OTL to największy i najbardziej wszechstronny operator portowy w Polsce, od ponad 70 lat świadczący usługi transportowe, spedycyjne i logistyczne. Podstawowym obszarem działalności Grupy OTL są rynki Europy Środkowo-Wschodniej – głównie: Polska, Czechy, Słowacja i Ukraina.

W skład Grupy OTL wchodzą morskie terminale portowe: OT Port Świnoujście oraz OT Port Gdynia.Grupa OTL jest także właścicielem spółki spedycyjnej Rentrans Cargo, spółki Kolej Bałtycka – świadczącej usługi manewrowe i transport kolejowy. W skład Grupy OTL wchodzi także spółka Port Żegluga Szczecińska zajmująca się obsługą projektów hydrotechnicznych.

Źródło mat. prasowy

Zobacz podobne

Terminal Promowy w Świnoujściu przyjmie największe promy pływające po Bałtyku

BS

Szef Pentagonu: wielonarodowe siły będą chronić statki handlowe na Morzu Czerwonym

KM

Potrzebne są szybkie decyzje dla przemysłów typu offshore

Autor

Zostaw komentarz

Ta strona wykorzystuje pliki cookie, aby poprawić Twoją wygodę. Zakładamy, że nie masz nic przeciwko, ale możesz zrezygnować, jeśli chcesz. Akceptuję Czytaj więcej

Polityka prywatności i plików cookie