Polski Portal Morski
Aktualności Extra Inne

Wody Polskie zakończyły dwie ważne inwestycje na terenie województwa łódzkiego

Na terenie województwa łódzkiego zakończyły się dwie ważne inwestycje finansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego oraz środków Budżetu Państwa. Na zbiorniku Jeziorsko PGW Wody Polskie zakończyły modernizację jazu, dzięki czemu wzrosła ochrona przeciwpowodziowa w dolinie środkowej Warty. Natomiast na zaporze nad Zalewem Sulejowskim w Smardzewicach, dzięki współpracy Wód Polskich oraz Gminy Tomaszów Mazowiecki, w ramach rozwoju lokalnej turystyki, otwarto nowy teren rekreacyjno-wypoczynkowy.

8 listopada podczas briefingu prasowego z udziałem Grzegorza Schreibera, Marszałka Województwa Łódzkiego, Grzegorza Witkowskiego, Wiceministra Infrastruktury oraz Krzysztofa Wosia, Prezesa PGW Wody Polskie, przy zbiorniku wodnym Jeziorsko został zaprezentowany zmodernizowany  jaz. Tego samego dnia miało miejsce uroczyste otwarcie terenu rekreacyjno-wypoczynkowego przy zaporze nad Zalewem Sulejowskim w Smardzewicach. W otwarciu uczestniczyli: Grzegorz Schreiber, Marszałek Województwa Łódzkiego, Grzegorz Witkowski, Wiceminister Infrastruktury, Franciszek Szmigiel, Wójt gminy Tomaszów Mazowiecki oraz Krzysztof Woś, Prezes PGW Wody Polskie.

Zbiornik Jeziorsko ze zmodernizowanym jazem

Zbiornik Wodny Jeziorsko znajduje się w regionie wodnym Warty. W czasie wezbrań przechwytuje on nadmiar wody, a w okresie suszy jest jej rezerwuarem. Po 40 latach eksploatacji, dzięki współpracy Wód Polskich oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, zbiornik Jeziorsko przechodzi gruntowny remont. W ramach prac przeprowadzono kompleksowy remont jazu przelewowo-upustowego w zaporze czołowej zbiornika. Przede wszystkim unowocześniona została jego część hydrauliczna – zamontowane nowoczesne pompy, elementy regulujące ciśnienie oraz wzmocnione przewody hydrauliczne. Jaz ma za zadanie regulację przepływu wody i jest zlokalizowany w środkowej części zapory.

– Ponad 80 mln zł, które wydaliśmy na tę inwestycję hydrotechniczną pokazuje, że woj. łódzkie dba o swoje zasoby hydrologiczne. Jesteśmy na Zbiorniku Jeziorsko, nad Wartą, na pograniczu woj. łódzkiego i wielkopolskiego, które są wyjątkowo narażone na zagrożenie suszy hydrologicznej i rolniczej. Woda staje się w Polsce dobrem luksusowym – powiedział Grzegorz Witkowski, Wiceminister Infrastruktury

– Zrobiliśmy to. Jaz jest odnowiony, żelbetowe czoło zapory zostało wyremontowane. Obie inwestycje wyniosły sumie blisko 80 mln zł, z czego 36,5 mln zł to dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego – powiedział Grzegorz Schreiber, Marszałek Województwa Łódzkiego

Nowy jaz to gwarancja prawidłowej pracy całego obiektu

Dzięki sprawnej pracy jazu zbiornik Jeziorsko spełnia funkcję retencyjną oraz zapewnia bezpieczeństwo przeciwpowodziowe. Poprawa stanu technicznego oraz warunków eksploatacyjnych jazu przelewowo-upustowego zapewnia niezawodną i prawidłową pracę całego obiektu, szczególnie podczas przepuszczania przez jaz wód powodziowych. Tym samym zwiększy się bezpieczeństwo powodziowe w dolinie środkowej Warty.

– Remont zapory czołowej Zbiornika Jeziorsko oraz modernizacja jazu, to bardzo ważne zadania, których inwestorem były Wody Polskie. Działania inwestycyjne obejmowały zakres hydrotechniczny, hydrauliczny, elektryczny i mechaniczny. Wszystko to po to, żeby zwiększyć bezpieczeństwo powodziowe dla regionu. Jeziorsko to zbiornik wielofunkcyjny. Z jednej strony pełni funkcję przeciwpowodziową, a z drugiej retencyjną. Jest to sztuczny zbiornik wodny, ale jednocześnie jest to rezerwat przyrody. Widać tutaj możliwość połączenia wyzwań jakie stoją przed gospodarką wodną związane z koniecznością budowy odpowiednich obiektów infrastruktury technicznej, a z drugiej strony można to robić w zgodzie ze środowiskiem. Tak jak na zbiorniku Jeziorsko, gdzie część zbiornika jest rezerwatem przyrody. Woda jest potrzebna wszystkim, począwszy od nas, mieszkańców, poprzez środowisko naturalne a na gospodarce skończywszy. Bilans wodny w Polsce jest cały czas bardzo zły. Mamy 4 mld m3 wody, którą jesteśmy w stanie zretencjonować, co daje nam 6,5-7% średniorocznego odpływu. Dajemy sobie za cel, aby doprowadzić do 15% możliwości retencyjnych, co stanowi średnią europejską. Dzisiaj możemy powiedzieć ze Zbiornik Jeziorsko został wzmocniony technicznie w newralgicznym miejscu i da nam to możliwość poczucia bezpieczeństwa przynajmniej na kilkanaście-kilkadziesiąt lat, biorąc pod uwagę ten zakres prac, który został wykonany. – mówił podczas otwarcia Krzysztof Woś, prezes PGW Wody Polskie

Modernizacja jazu na zbiorniku Jeziorsko – informacje o inwestycji

Zadanie zostało dofinansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa V Ochrona Środowiska, Działanie V.1 Gospodarka wodna i przeciwdziałanie zagrożeniom, Poddziałanie V.1.1 Gospodarka wodna i zarządzanie ryzykiem. Przy okazji remontu jazu samorząd województwa łódzkiego wyremontował ponad 2-kilometrowy odcinek drogi wojewódzkiej prowadzącej do tamy kosztem 5,5 mln zł.

  • Okres realizacji projektu 2020-2023 r.
  • Całkowita wartość Projektu 24,7 mln zł.
  • Kwota dofinansowania w ramach RPO Województwa Łódzkiego to 14,5 mln zł.
  • Pozostała część została zabezpieczona w ramach współfinansowania krajowego oraz ze środków własnych.

W Smardzewicach przy zaporze nad Zalewem Sulejowskim powstał teren rekreacyjno-wypoczynkowy

Mieszkańcy gminy oraz odwiedzający ją turyści mogą cieszyć się nowo wybudowaną infrastrukturą rekreacyjną oraz utwardzonymi ścieżkami nad Zalewem Sulejowskim
w Smardzewicach. Do dyspozycji mają także odnowione molo. Wszystko dzięki współpracy Gminy Tomaszów Mazowiecki i PGW Wody Polskie. Projekt zrealizowano w oparciu o trzy części – dwa zadania zrealizowała Gmina Tomaszów Mazowiecki, trzecią część, czyli zagospodarowanie terenu na cele turystyczne oraz rewitalizację molo, wykonały Wody Polskie. Inwestycja została dofinansowana z RPO Województwa Łódzkiego oraz środków Budżetu Państwa.

– To jest bardzo dobry dzień dla gminy Smardzewice, ale też bardzo dobry dzień dla całego powiatu tomaszowskiego i całego regionu, ponieważ Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie otwiera kolejne inwestycje związane z rekreacją. Jeśli myślimy o Wodach Polskich to myślimy o wielkich inwestycjach infrastrukturalnych, hydrotechnicznych związanych z funkcją przeciwpowodziową, retencyjną, z zabezpieczeniem mieszkańców Polski przed wielką wodą. Ale Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie od początku istnienia dbają również o funkcję rekreacyjną i turystyczną, bo woda nie ma barw partyjnych, tylko jest dedykowana mieszkańcom lokalnych społeczności. Dzisiaj możemy z dumą powiedzieć że pieniądze, które zostały przeznaczone na tę inwestycję (20 mln) będą służyły mieszkańcom i turystyce. W budżecie Wód Polskich i Ministerstwa Infrastruktury mamy zaplanowanych wiele tego typu zadań w całym kraju – powiedział Grzegorz Witkowski, Wiceminister Infrastruktury

– Ta inwestycja udowadnia że jesteśmy skuteczni. Trudno zliczyć, ile przed laty było zapowiedzi dotyczących zmian wokół zbiornika Sulejowskiego. Dopiero teraz zalew ma swój czas. Niedawno oddaliśmy wraz z Wodami Polskimi inwestycję wartą 40 mln zł, która polegała na udrożnieniu Pilicy u wejścia do zbiornika. Teraz, w Smardzewicach, prezentujemy znakomity obiekt turystyczno-rekreacyjny. Jestem przekonany, że latem zobaczymy tutaj tłumy turystów – powiedział podczas otwarcia Grzegorz Schreiber, Marszałek Województwa Łódzkiego.

Teren nad Zbiornikiem Wodnym Sulejów – nabrzeże i molo

Na terenach nad Zbiornikiem Wody Polskie wybudowały infrastrukturę turystyczną, rekreacyjną oraz ścieżki, a także nadały molo nowych funkcji turystycznych, dzięki czemu podniesione zostały walory rekreacyjne pod kątem aktywacji usług turystycznych. W ramach wykonanych prac rozbudowano nabrzeże, wykonując konstrukcje ubezpieczające, drenaże, ciągi piesze oraz oświetlenie. Ponadto zostały zamontowane barierki ochronne i monitoring wizyjny. Przebudowa molo polegała na wykonaniu nowej nawierzchni, ciągu komunikacyjnego oraz tarasów widokowych, a także montażu oświetlenia. Utworzono piaszczystą plażę i dwa wejścia na molo. Wszystko zostało zrealizowane w ramach trzeciej części zadania.

 – To zadanie składało się z szeregu innych zadań, a liderem przedsięwzięcia jest gmina Smardzewice. Wody Polskie uczestniczyły na zasadzie partnerstwa. Mieliśmy do wykonania przede wszystkim przebudowę nabrzeża wraz ze ścieżką spacerową oraz dojście do nabrzeża. Inwestycje realizowane przez Wody Polskie charakteryzują się tym, że mają swoją wielofunkcyjność. Inwestowanie i właściwe utrzymywanie tych urządzeń wodnych powoduje, że wielu interesariuszy może z nich korzystać i te zadania, które zostały wykonane przez Wody Polskie w partnerstwie z gminą Tomaszów Mazowiecki są tego przykładem. Z jednej strony zabezpieczamy brzeg i umożliwiamy bezpieczne korzystanie z nabrzeża wraz ze ścieżką spacerową, z drugiej strony wykonujemy molo, które wymagało właściwego podejścia remontowego, a w ramach tego zadania zostało zmodernizowane i przebudowane. Rzeczywiście Wody Polskie w ramach swoich zadań realizują bardzo dużo inwestycji, również w woj. łódzkim. Jest tu wiele inwestycji, które są realizowane w ramach prac utrzymaniowych, prac inwestycyjnych, czy też programów jak retencja korytowa czy Program Rozwoju Obszarów Wiejskich, które się pojawiły w ramach współpracy z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Wspólnie z marszałkiem typujemy hierarchię naszych działań – mówi Krzysztof Woś, Prezes PGW Wody Polskie

Budynek dla ratownictwa wodnego, plaża i place zabaw

W ramach pierwszej części zadania, którą realizowała Gmina Tomaszów Mazowiecki – Lider Projektu, powstała infrastruktura turystyczna, rekreacyjna i techniczna oraz utwardzone pieszo-jezdne ciągi komunikacyjne i place nad Zalewem Sulejowskim, w tym: obiekty zaplecza higieniczno-sanitarnego, budynek administracyjny, w tym dla ratownictwa wodnego, piaszczysta i trawiasta plaża nad Zalewem Sulejowskim, dwa place zabaw, w tym jeden wodny, siłownia plenerowa, boisko do piłki plażowej, letnia scena plenerowa, mała architektura: ławki, stoliki, stojaki na rowery itp., a także oświetlenie parkowe.

Rozbudowa ulicy Klonowej w miejscowości Smardzewice.

Druga część zadania obejmowała rozbudowę ulicy Klonowej na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 4327E do wjazdu na teren Centrum Konferencyjno-Rekreacyjnego „MOLO” w miejscowości Smardzewice. Rozbudowa drogi zapewni sprawny dojazd do nowego terenu rekreacyjno-wypoczynkowego nad Zalewem Sulejowskim. W ramach rozbudowy ul. Klonowej powstał także chodnik oraz ścieżka rowerowa z kostki betonowej, zatoki parkingowe oraz parking, niezbędne zjazdy, włączenia do drogi powiatowej i gminnej, oświetlenie, przepusty oraz odwodnienia. 

Informacje o projekcie

Projekt „Rozwój gospodarki turystycznej w oparciu o wykorzystanie walorów krajobrazowych w celu zagospodarowania turystyczno-rekreacyjnego terenu nad Zalewem Sulejowskim
w miejscowości Smardzewice” był realizowany na podstawie umowy o partnerstwie pomiędzy Gminą Tomaszów Mazowiecki a RZGW w Warszawie. Gmina Tomaszów Mazowiecki podpisała umowę z Marszałkiem Województwa Łódzkiego o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

  • Łączny koszt realizacji projektu wyniósł 24,5 mln zł. Dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego wyniosło 4,7 mln zł, a pozostałą część kwoty stanowił wkład Wód Polskich i Gminy Tomaszów Mazowiecki.
  • Projekt pn. „Rozwój gospodarki turystycznej w oparciu o wykorzystanie walorów krajobrazowych w celu zagospodarowania turystyczno-rekreacyjnego terenu nad Zalewem Sulejowskim w miejscowości Smardzewice” został podzielony  na 3 części.  Dwa zadania zostały zrealizowane przez Gminę Tomaszów, natomiast zadanie trzecie realizowały Wody Polskie.
  • Wartość całkowita zadania nr 3 zrealizowanego przez PGW Wody Polskie wyniosła 8,1 mln zł.

Źródło Wody Polskie

Zobacz podobne

Bruksela. Wystawa modernizacji toru wodnego Świnoujście-Szczecin i wydobytych z Odry zabytków

PL

Minister klimatu i środowiska Anna Moskwa o polskiej energetyce wiatrowej na WindEurope w Danii

KM

Rosyjski lotniskowiec znów w ogniu

KM

Zostaw komentarz

Ta strona wykorzystuje pliki cookie, aby poprawić Twoją wygodę. Zakładamy, że nie masz nic przeciwko, ale możesz zrezygnować, jeśli chcesz. Akceptuję Czytaj więcej

Polityka prywatności i plików cookie