Polski Portal Morski
Aktualności Edukacja Forum Ekspertów Inne

V Forum i 15-lecie kierunku geodezja i kartografia na PM

Do Szczecina zjechali dziekani wydziałów geodezyjnych na V Forum, którego tematem było „Kształcenie w zakresie geodezji, kartografii i hydrografii – jakość i innowacyjność”

Konferencja V Forum Dziekanów Wydziałów Nawigacyjnych „Kształcenie w zakresie geodezji, kartografii i hydrografii  – jakość i innowacyjność” obejmowała 5 sesji rozłożonych na 2 dni. W Forum wzięło udział kilkudziesięciu uczestników ze wszystkich ośrodków kształcących na kierunku geodezja i kartografia.

Gości powitał gospodarz V Forum Dziekan Wydziału Nawigacyjnego dr hab. inż., st. of. Paweł Zalewski, prof. PM, a oficjalnie konferencję otworzył JM Rektor PM, dr hab. inż. kpt. ż.w. Wojciech Ślączka, prof. PM, życząc uczestnikom udanych obrad:

Mam nadzieję, że dyskusja nad jakością kształcenia, jej ewaluacji czy procesem oceny będzie na tyle owocna, że zostaną wypracowane metody oraz wytyczone drogi rozwijania kierunków, by móc pozyskiwać nowych studentów. Życzę udanych obrad, konstruktywnych wniosków i otwieram Państwa spotkanie.

Następnie wręczono pamiątkowe medale 15-lecia kierunku geodezja i kartografia na Politechnice Morskiej w Szczecinie, którymi zostały uhonorowane osoby związane z powstaniem i rozwojem GiK na naszej uczelni.

Dzień pierwszy – spojrzenie w przyszłość kształcenia

Część prelekcyjną rozpoczął Prorektor PM ds. innowacji i rozwoju, dr hab. inż. Janusz Uriasz prezentacją na temat współczesnej roli kolejnych stopni kształcenia. Był to czas zastanowienia się nad przyszłością kształcenia na uczelniach wyższych, rekrutacji studentów czy skutecznego rozwijania poszczególnych kierunków studiów. Integralną częścią sesji była dyskusja uczestników konferencji. Wymianie doświadczeń odnośnie perspektywy wprowadzania studentów do obiegu międzynarodowego oraz pozyskiwania ich towarzyszyły wnioski z analizy obecnej metodyki i roli uczelni w życiu studentów.

Drugi panel poprowadziła Dziekan Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej dr hab. inż. Joanna Żukowska, prof. PG. Prezentacja na temat nowych trendów i innowacyjnych form kształcenia stawiała przed słuchaczami ważne pytanie o możliwość lub konieczność wprowadzania modernizacji w nauce. Naukowczyni podkreśliła tym samym, jak ważne jest podążanie z duchem czasu, który nie ominie uczelni wyższych. Wystąpienie wprowadziło gości w tematy sztucznej inteligencji oraz demografii przyszłych studentów.  Przeprowadzono następnie doświadczenie polegające na połączeniu się z programem przez uczestników konferencji. Za pomocą swoich smartfonów zainteresowane osoby wybierały odpowiedzi na zadawane przez prowadzących pytania, które następnie wyświetlały się na tablicy w sali. Tę część konferencji wieńczyła dyskusja obejmująca tematykę sztucznej inteligencji w kształceniu wyższym.

Pomiędzy kolejnymi panelami odbyła się prezentacja firm z branży geodezji i kartografii. Przedstawiciele AcadGeo, Cubic Orb, Geotronics oraz Gispro zaprezentowali innowacyjne rozwiązania w procesie kształcenia geodetów i kartografów oraz realizację badań.

Podczas ostatniej sesji tego dnia rozważano zagadnienia kształcenia w powiązaniu z badaniami naukowymi. Prelegenci w składzie dr hab. inż. Jan Kapłon, prof. UPWR (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu), dr inż. Anna Kopeć (Politechnika Wrocławska) oraz student PM Aleksander Kulbacki próbowali znaleźć odpowiedź na pytanie jak i dla kogo badać. Podczas prelekcji nie zabrakło omówienia nowoczesnych technik badawczych i przedstawienia dzisiejszego spojrzenia na kwestię popularyzacji badań.

Dzień drugi – geodezja i jej rola w społeczeństwie

Drugi dzień spotkań otworzył dr hab. inż. Paweł Hanus, prof. AGH, który swoją prezentacją na temat „Geodezji w służbie społeczeństwa” poruszył kwestie etyki i odpowiedzialności w kształceniu studentów. Prelegent podkreślił również jak ważne jest budowanie kompetencji miękkich wśród studentów i roli absolwentów na dzisiejszym rynku pracy. Swoją prezentację przedstawił również Dziekan Wydziału Geodezji i Kartografi Politechniki Warszawskiej, dr hab. inż. Janusz Walo, prof. PW. W swoim wystąpieniu „Czy geodetom potrzebny jest kodeks etyki i katalog dobrych praktyk?” rozważał kwestie etycznego postępowania i moralności, z którą wiąże się praca geodety. Pozostając w temacie etyki pracy, głos zabrała Zachodniopomorska Wojewódzka Inspektorka Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego Agnieszka Majewska, opowiadając o rzetelności wykonywanej pracy przez geodetów. Prezentacje zakończyła dyskusja uzupełniania głosami z sali.

Drugą sesję rozpoczął Dziekan WN PM Paweł Zalewski prezentacją „Sylwetka absolwenta z perspektywy studentów i pracodawców – konsensus czy rozbieżność oczekiwań?”. Prelegent poruszył istotne kwestie losów absolwentów kierunku geodezji i kartografii oraz tego jak rzeczeni absolwenci odnajdują się na rynku pracy. Zwrócił również uwagę na problemy, które czekają społeczność akademicką w związku z kwalifikowaniem wyspecjalizowanych służb geodezyjnych.
Kolejnym elementem tej części konferencji było wystąpienie dr hab. inż. Kazimierza Bęcka z Politechniki Wrocławskiej. Naukowiec wygłosił prelekcję, która scharakteryzowała dzisiejszych geodetów i skonfrontowania ich z dzisiejszymi oczekiwaniami, i wyobrażeniami pracodawców oraz wyzwaniami rynku pracy wyspecjalizowanej branży geodezyjnej.

Podczas spotkania głos zabrała również studentka Politechniki Morskiej – Weronika Płuciennik. Swoim wystąpieniem przedstawiła sylwetkę oczami studentów. Opowiedziała o tym jak studenci podchodzą do rynku pracy, czego oczekują od wykładowców, czego brakuje na uczelniach wyższych i jak wygląda postrzeganie przez przyszłych absolwentów zakończenia nauki. Tym samym prelegentka stanowiła ważny głos konfrontujący obie strony – naukowców i studentów. Po prezentacji przyszedł czas na wnioski, które pomogły naukowcom zrozumieć oczekiwania społeczności studenckiej.

W części tej referat wygłosił również Maciej Sobieraj, reprezentant firmy Kongsberg Maritime Poland, która jest partnerem strategicznym V Forum. Słuchacze mogli dowiedzieć się jakie cele realizuje przedsiębiorstwo oraz jakie sektory gospodarki są istotne w jego działalności. Kongsberg od lat wspiera gospodarkę morską innowacyjnymi technologiami.

Podsumowanie dwudniowej debaty

V Forum zostało zakończone wspólną dyskusją oraz wyciągnięciem wniosków z dwóch dni rozmów, prelekcji oraz prezentacji. Naukowcy dzielili się przemyśleniami dotyczącymi etyki pracy, sztucznej inteligencji, a przede wszystkim innowacyjności kształcenia studentów. Panel podsumowujący poprowadził Dziekan Wydziału Geodezji i Kartografi PW Janusz Walo, a konferencję oficjalnie zakończył Dziekan WN Paweł Zalewski.

V Forum Dziekanów Wydziałów Geodezyjnych 23, 24 list. 2023 Szczecin - grafika
Patronat nad V Forum – „Kształcenie w zakresie geodezji, kartografii i hydrografii  – jakość i innowacyjność” objęli:

 • Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz,
 • Główny Geodeta Kraju (GUGiK) – Alicja Kulka,
 • Szef Biura Hydrograficznego RP (BHMW) – kmdr Dariusz Kolator,
 • Przewodniczący Komitetu Geodezji PAN (PAN) – prof. dr hab. inż. Jan Kryński,
 • Rektor Politechniki Morskiej w Szczecinie – dr hab. inż., kpt. ż.w. Wojciech Ślączka, prof. PM.

Partner strategiczny:
Kongsberg Maritime Poland

Partner V Forum:
Stowarzyszenie Geodetów Polskich

Rada programowa:

 • dr hab. inż. Janusz Walo, prof. PW – przewodniczący,
 • dr hab. inż. Janusz Uriasz, prof. PM – wiceprzewodniczący,
 • prof. dr hab. inż. Jarosław Bosy,
 • prof. dr hab. inż. Ryszard Hejmanowski,
 • prof. dr hab. inż. Michał Kędzierski,
 • dr hab. inż. Leszek Książek, prof. URK,
 • prof. dr hab. Bernard Kontny,
 • dr hab. inż. Maria Mrówczyńska, prof. UZ,
 • dr inż. Zbigniew Muszyński,
 • dr hab. inż. Dariusz Popielarczyk, prof. UWM,
 • dr hab. inż. Marek Przyborski, prof. AMW,
 • prof. dr hab. inż. Paweł Wielgosz,
 • prof. dr hab. inż. Paweł Zalewski, prof. PM,
 • prof. dr hab. inż. Joanna Żukowska, prof. PG.

Komitet organizacyjny:

 • dr hab. inż. Jacek Łubczonek, prof. PM – przewodniczący,
 • mgr inż. Krzysztof Beczkowski,
 • mgr inż. Urszula Kołacz-Rogucka.

źródło/ fot. Politechnika Morska

Zobacz podobne

Infrastruktura, digitalizacja oraz rozbudowa nowoczesnych magazynów, to kierunki rozwoju polskich portów

BS

Port Gdańsk: Wolny Obszar Celny ma już 25 lat

KM

Tunel Świnoujście ma już 250 metrów!

AB

Zostaw komentarz

Ta strona wykorzystuje pliki cookie, aby poprawić Twoją wygodę. Zakładamy, że nie masz nic przeciwko, ale możesz zrezygnować, jeśli chcesz. Akceptuję Czytaj więcej

Polityka prywatności i plików cookie