Polski Portal Morski
Aktualności

Kolejne zamówienia w ramach realizacji projektu budowy falochronu osłonowego dla terminalu regazyfikacji skroplonego gazu ziemnego

W ramach „Budowy falochronu osłonowego w Porcie Gdańsk” na wodach Zatoki Gdańskiej powstanie falochron, tor wodny, obrotnica oraz oznakowanie nawigacyjne, zapewniające funkcjonowanie jednostki regazyfikacyjnej skroplonego gazu ziemnego (terminalu FSRU- projekt realizowany przez Gaz-System S.A.).

Wykonanie tej infrastruktury powierzono inwestorowi posiadającemu olbrzymie doświadczenie w realizacji morskich robót hydrotechnicznych – Urzędowi Morskiemu w Gdyni. Do ustawowych zadań Urzędu Morskiego w Gdyni należy m.in. budowa infrastruktury, zapewniającej dostęp do portów od strony morza –  bez niej funkcjonowanie terminalu FSRU nie byłoby możliwe. W ramach realizacji tych zadań, w ostatnim czasie m.in. udzielono zamówień – na prace geologiczne oraz badania ferromagnetyczne.

Geologia

Pierwsze z zamówień, udzielone pod koniec stycznia, obejmuje wykonanie prac geologicznych polowych, badań laboratoryjnych wraz z opracowaniem dokumentacji geologiczno-inżynierskiej, opinii geotechnicznej wraz z badaniem gruntu w obszarze projektowanych prac pogłębiarskich.

– Celem wykonania robót geologicznych jest rozpoznanie podłoża gruntowego oraz warunków geologiczno-inżynierskich dla dalszych prac projektowych. Wynikiem tych prac badawczych będzie dokumentacja, pozwalająca określić warunki geologiczno-inżynierskie posadowienia falochronu. Wykonanie tych prac wymaga odpowiednich warunków pogodowych – jeżeli będą sprzyjające, prace powinny zostać zakończone w czerwcu  – powiedziała Anna Stelmaszyk-Świerczyńska, dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni.

Ferromagnetyki

Natomiast drugie zamówienie, udzielone 26 lutego br., dotyczy wykonania badań ferromagnetycznych wraz z raportem.

Z uwagi na konieczność zapewnienia bezpieczeństwa wszystkich prac budowlanych, jest to niezbędny element przygotowawczy. Przed wykonaniem falochronu osłonowego, obrotnicy, toru wodnego i oznakowania nawigacyjnego, należy zlokalizować wszystkie przedmioty potencjalnie niebezpieczne, zwłaszcza te pochodzenia wojskowego. Raport z tych badań będzie stanowić istotną część zamówienia w późniejszym, odrębnym postępowaniu na wykonanie hydrotechnicznych i czerpalnych robót budowlanych. Badania wraz z raportem powinny być gotowe latem tego roku – powiedziała Barbara Olczyk, z-ca dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni ds. inwestycyjnych.

Terminal FSRU wraz z budową falochronu osłonowego jest kluczowy w zakresie bezpieczeństwa energetycznego państwa.  Wybudowana w ramach tego przedsięwzięcia infrastruktura sprzyjać będzie również dalszemu rozwojowi Portu Gdańsk. Zadanie Urzędu Morskiego w Gdyni wykonywane jest zgodnie z programem wieloletnim pod nazwą „Budowa falochronu osłonowego w Porcie Gdańsk” z 2022 roku, w partnerskiej współpracy z Gas-System S.A. , tj. inwestorem równolegle realizowanego samego terminalu i gazociągów.

Podstawowym celem Programu Wieloletniego jest budowa nowej infrastruktury w Porcie Gdańsk – w tym falochronu i toru wodnego. Zapewni ona możliwość bezpiecznego funkcjonowania jednostki regazyfikacyjnej skroplonego gazu ziemnego w Zatoce Gdańskiej (FSRU).

Najważniejsze założenia Programu:

  • w ramach Programu powstanie falochron osłonowy o długości około 1000 m i obiekty towarzyszące. Dzięki nim możliwe będzie stworzenie stanowiska rozładunku LNG w postaci na stałe zacumowanego terminalu (pływającej jednostki regazyfikacyjnej FSRU);
  • budowa terminala FSRU ma charakter priorytetowy dla zapewnienia dalszego bezpieczeństwa energetycznego kraju;
  • Program przyczyni się do zapewnienia dywersyfikacji źródeł dostaw gazu ziemnego do Polski, a tym samym uniezależnienia się od jednego dostawcy tego surowca;
  • nowa infrastruktura posłuży w dłuższej perspektywie dalszemu wielokierunkowemu rozwojowi portu zewnętrznego w Gdańsku oraz portu w Gdyni. Będzie to możliwe m.in. dzięki dostosowaniu ich infrastruktury do wymagań nowoczesnych systemów transportowych i przystosowania zespołu portowego do przewidywanego intensywnego wzrostu obrotów w basenie Morza Bałtyckiego;
  • inwestycja przyczyni się do wzmocnienia roli Środkowoeuropejskiego Korytarza Transportowego CETC w powiązaniu z intermodalną transeuropejską siecią transportową TEN-T;
  • nowa inwestycja będzie miała wpływ na wzrost aktywności gospodarczej miasta i regionu oraz aktywności zawodowej wynikającej z eksploatacji terminalu LNG, a w przyszłości również innych nowych stanowisk przeładunkowych;
  • na ten cel z budżetu państwa w całym okresie realizacji Programu zostanie przeznaczone ponad 800 mln zł.

Cały program ma charakter innowacyjny, tj. dostosowuje istniejący zespół portowy do nowych potrzeb, związanych z lokalizacją terminalu FSRU w tym rejonie. W wyniku realizacji Programu powstanie powiększony osłonięty akwen, stanowiący port zewnętrzny w Gdańsku. Nowa infrastruktura realizowana przez Urząd Morski w Gdyni zapewni dalszy, intensywny rozwój portu.

Źródło/fot.: Urząd Morski w Gdyni

Zobacz podobne

Tajwan/ Resort obrony: nasze wojsko przećwiczy przełamywanie blokady

JK

NOSTA Logistik stawia na polski rynek

KM

Kolejny morski kosz na polskim wybrzeżu wyłowi śmieci z portu w Pucku

KM

Zostaw komentarz

Ta strona wykorzystuje pliki cookie, aby poprawić Twoją wygodę. Zakładamy, że nie masz nic przeciwko, ale możesz zrezygnować, jeśli chcesz. Akceptuję Czytaj więcej

Polityka prywatności i plików cookie