Polski Portal Morski
Aktualności Porty

Podpisano umowę dotyczącą zagospodarowania obszarów Doliny Logistycznej

12 kwietnia 2022 r. w siedzibie Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A. podpisana została umowa pomiędzy Spółkami – ZMPG S.A. a HaskoningDHV Polska Sp. z o. o. na “Opracowanie planu rozwoju oraz koncepcji zagospodarowania obszarów Doliny Logistycznej na terenie Gminy Kosakowo wraz ze wstępnym studium wykonalności”.

Dziękuję bardzo za dotychczasowe wspólne działania włodarzom miast i gmin niezwykle zaangażowanych w rozwój idei Doliny Logistycznej. Warto podkreślić, że współczesny wymiar gospodarczy Portu Gdynia wynika nie tylko z  rokrocznie poprawianego wyniku ekonomicznego, nowych inwestycji infrastrukturalnych, czy rozwijanych usług portowych. Port to również przestrzeń współpracy wszystkich jego interesariuszy. Jest to wartość, którą należy szczególnie cenić w aktualnych, turbulentnych czasach – Kazimierz Koralewski, Wiceprezes Zarządu ZMPG S.A.

Port Gdynia rozpoczął tym samym proces planowania niezwykle istotnej inwestycji pn. „Dolina Logistyczna”, stanowiącej projekt TEN-T. Projekt ten jest również ściśle powiązany z realizacją inwestycji budowy Drogi Czerwonej w Gdyni.

Ogromne zaangażowanie Zarządu i pracowników Portu Gdynia pokazuje, że w najbliższych latach rozwój regionu będzie jeszcze bardziej dynamiczny a planowane inwestycje dają lepsze możliwości transformacji uwzględniając przy tym potrzebę dobrego skomunikowania terenów z sąsiednimi miejscowościami. – Michał Pasieczny, Burmistrz Miasta Rumi.

Należy podkreślić, że opracowanie planu rozwoju oraz koncepcji zagospodarowania obszarów Doliny Logistycznej jest niezbędne dla zaprojektowania przyszłego układu komunikacyjnego w tym obszarze i zintegrowania go z istniejącą siecią dróg i kolei.

Rozwój Doliny Logistycznej jest ważnym elementem dla naszej gminy. Pamiętamy doskonale z historii, że rozwój wspaniałego miasta Gdyni nastąpił dzięki budowie portu, wierzymy że rozpoczęcie prac nad terenem Doliny Logistycznej tak samo przyczyni się do rozwoju Gminy Kosakowo i Miasta Rumi – Marcin Majek, Wójt Gminy Kosakowo.

Powstanie w perspektywie do 2030 roku nowej infrastruktury transportowej będzie stanowić impuls dla rozwoju branży logistycznej, rozwoju przedsiębiorczości, a także powstania wielu miejsc pracy w miastach i gminach województwa pomorskiego.

Bardzo się cieszymy z podpisanej dziś umowy, inicjującej proces planowania rozwoju niezwykle istotnej inwestycji. Nasz zespół i wieloletnie doświadczeni w realizacji podobnych projektów daje nam przekonanie, że w ciągu zaplanowanego terminu dostarczymy Państwu finalny projekt zgodny z założeniami ZMPG S.A. – Sławomir Gappa, Dyrektor Zarządzający HaskoningDHV Polska Sp z o. o.

W 2022 roku Port Gdynia świętuje Jubileusz 100 – lecia swojej działalności.  Rekordowe dane przeładunkowe Portu Gdynia i bardzo dobry wynik finansowy pozwalają na optymizm w planowaniu dalszego jego rozwoju, a także wzrost wiarygodności i konkurencyjności Spółki na rynkach międzynarodowych. Port otwiera nowe połączenia żeglugowe, modernizuje swój potencjał infrastrukturalny i zapleczowy, a także wpisuje się w politykę transformacji energetycznej. Można powiedzieć, że w Porcie Gdynia, w jubileuszowym roku 100 – lecia jego powstania, chcemy wprowadzić Port w nową epokę rozwoju opartą  na pryncypiach efektywności logistycznej, zasobooszczędności, odpowiedzialności społecznej, oraz digitalizacji.

źródło/ fot. Port Gdynia

Zobacz podobne

Rozbudowa i przebudowa Portu w Pucku

JJ

Rozmowy ministrów ds. transportu Polski i Słowenii

AB

Polski niszczyciel ORP Błyskawica powraca na dok Stoczni Wojennej

BS

Zostaw komentarz

Ta strona wykorzystuje pliki cookie, aby poprawić Twoją wygodę. Zakładamy, że nie masz nic przeciwko, ale możesz zrezygnować, jeśli chcesz. Akceptuję Czytaj więcej

Polityka prywatności i plików cookie