Polski Portal Morski
Aktualności Porty Ważne

Inwestycje portowe w Porcie Szczecin-Świnoujście

Port Szczecin-Świnoujście – zaglądamy na portowe inwestycje – stan na koniec 2022 roku


Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA to jeden z liderów inwestycyjnych w regionie. Obecnie w portach trwają inwestycje, których wartość przekracza dwa miliardy złotych. Wszystko po to, by utrzymać stały rozwój portów, stwarzać warunki i możliwości do obsługi większej ilości ładunków aniżeli obecnie.
Po zakończeniu inwestycji port w Szczecinie zyska nowe i zmodernizowane nabrzeża w rejonie Basenu Kaszubskiego i Kanału Dębickiego, dostosowane parametrami do obsługi większych jednostek, jakie będą zawijać do portu w Szczecinie, po modernizacji toru wodnego Świnoujście-Szczecin do głębokości 12,5 m.
Terminal promowy w Świnoujściu będzie przystosowany do obsługi transportu intermodalnego. Rozbudowywany jest terminal LNG poprzez budowę dodatkowego stanowiska rozładunkowo-załadunkowego do obsługi mniejszych jednostek LNG: gazowców, bunkierek oraz jednostek feederowych.

Z kolei za sprawą inwestycji związanych z budową nowej i modernizacją istniejącej infrastruktury technicznej, oba porty będą bardziej przyjazne środowisku. Systematycznej poprawie ulega też infrastruktura dostępowa, w tym drogi i kolej łączące porty z zapleczem. Przedsięwzięciem, które wpłynie pozytywnie na gospodarkę kraju i regionu oraz dopełni ofertę obu portów będzie z pewnością Głębokowodny Terminal Kontenerowy w Świnoujściu.

Rozbudowa terminalu LNG

Główne elementy infrastruktury, która powstanie w ramach realizacji projektu „Nabrzeże” w zakresie umownym określonym przez ZMPSiŚ to między innymi: pomost załadunkowy o wymiarach około 64×44 m wraz ze wszystkimi niezbędnymi urządzeniami i wyposażeniem, dalby cumownicze i odbojowe wyposażone w zestawy haków cumowniczych typu QRH – szybko zwalniających (Quick Release Hooks), pomosty komunikacyjne pomiędzy dalbami, system odbojowy – odbojnice typu SCN – stożkowe (Super Cone Fenders), pachoły cumownicze umieszczone na pomoście załadunkowym oraz na niektórych dalbach odbojowych, Zintegrowany Morski System Bezpieczeństwa Nawigacji (Pilotage, Navigation and Docking System) oraz estakada rurociągów o długości około 250 m posadowiona na palach zwieńczonych belkami żelbetowymi, na których posadowiona będzie stalowa konstrukcja wsporcza pod żelbetowe koryto rurociągów technologicznych. Estakada rurociągów będzie łączyć pomost załadunkowy z estakadą rurociągów na lądzie. W ramach projektu „Nabrzeże” zostaną również wykonane prace czerpalne obejmujące pogłębienie akwenu do głębokości technicznej 14,5 m.

Zakończono prace czerpalne związane z rozbudową oraz pogłębieniem istniejącej obrotnicy w Porcie Zewnętrznym w Świnoujściu, prace palowe – łącznie wbito 288 sztuk pali stalowych, prace związane z betonowaniem głowic pali, prace związane z wytwarzaniem elementów prefabrykowanych estakady dojazdowej, technologicznej oraz przeładunkowej, zakończono montaż prefabrykatów na powyższych obiektach.
Dobiegły również prace związane z betonowaniem poszczególnych zakresów tj. dalb cumowniczych i dalb cumowniczo odbojowych, płyty platformy dojazdowej oraz płyty praformy przeładunkowej. Zakończono również montaż haków szybkozwalniającyh oraz systemu odbojowego.

Dobiegają końca prace zbrojarskie związane z konstrukcją zbiornika na ocieki oraz kanałem odprowadzającym wycieki LNG.

W pierwszym półroczu 2023 roku planowane jest zakończenie prac związanych z  montażem urządzeń sanitarnych, sieci energetycznych oraz teletechnicznych, a także systemu Zintegrowanego Morskiego Systemu Bezpieczeństwa Nawigacyjnego (system PNDS). Planowany termin zakończenia inwestycji drugie półrocze 2023. Obecny stan zaawansowania to 90 proc.

Przystosowanie Terminalu Promowego w Świnoujściu do obsługi transportu intermodalnego

Trwają roboty żelbetowe na nabrzeżu i wyposażeniowe na estakadzie. Konstrukcja posadowienia, połączenie nabrzeża nr 5 z nabrzeżem nr 6 – zrealizowane. Plac manipulacyjny pomiędzy ulicą Duńską a Dworcową – zrealizowany, plac pomiędzy ulicą Dworcową, a wiązką torów kolejowych –   zrealizowany. Plac pomiędzy wiązką torów kolejowych a linią nabrzeża – stan zaawansowania 84 proc. Układ torów kolejowych zrealizowany, estakada na torami kolejowymi wykonana w 95 proc.   Konstrukcja stalowa rampy przeładunkowej została wykonana i zamontowana w łożu – stan zaawansowania 98 proc. System intermodalny 75 proc. Zwieńczeniem robót będzie montaż nowego rękawa pasażerskiego, który obecnie powstaje w Hiszpanii – stan zaawansowania 98 proc. Ogółem rzeczowy  stan zaawansowania  inwestycji wynosi około 94 proc. Zakończenie robót to październik 2023 r.

Port Szczecin – Basen Kaszubski

Wykonanie rzeczowe projektu 63 proc.
Prace realizowane są na kilku frontach robót jednocześnie.
Najbardziej zaawansowane prace są na nab. Dąbrowieckim oraz Gliwickim-Uskok gdzie roboty wykonano na obu nabrzeżach w 90 proc.
Całkowicie został zamknięty Basen Notecki – trwają prace zbrojarskie i betonowe związane z konstrukcją płytową nabrzeża oraz prace sanitarne związane z budową przepompowni wód opadowych.
Na nabrzeżu Chorzowskim oraz Chorzowskim-Uskok trwają roboty kafarowe, palowe oraz zbrojarskie, zakończenie prac na tych dwóch nabrzeża planowane jest na IV kw. 2023 r.
Na nabrzeżu Katowickim sekcje 1-6 pogrążona została palościanka, następny etap to roboty zasypowe oraz wykonanie układu statycznego sekcji.
W międzyczasie trwają roboty związane z umacnianiem brzegów wysp Ostrów Mieleński i Mieleńska Łąka a także roboty czerpalne na akwenie. Urobek deponowany jest na pola refulacyjne zlokalizowane na Ostrowie Grabowskim oraz Basenie Noteckim, który po zalądowaniu stworzy rezerwę terenową pod rozwój infrastruktury portowej w rejonie nab. Zamykającego. Zakończenie wszystkich prac planowane jest na III kwartał 2024 r.

Port Szczecin – Kanał Dębicki

Wykonanie rzeczowe na poziomie ponad 50 proc. Na Ostrowie Grabowskim trwają prace związane z wykonaniem konstrukcji żelbetowej nab. Norweskiego. Zakończyły się roboty kafarowe – wykonano kotwy gruntowe oraz ściankę szczelną. Również na nabrzeżu Duńskim roboty kafarowe są ukończone i rozpoczęto roboty żelbetowe. Na nab. Czeskim na I etapie zakończono roboty kafarowe i rozpoczęto roboty żelbetowe. Na Ostrowie Mieleńskim budowane jest pole odkładu refulatu, powstał specjalny most umożliwiający przemieszczanie się samochodów w ten rejon. Rozpoczęto roboty czerpalne w Kanale Dębickim. Zakończenie prac jest planowane na II kwartał 2024.

Infrastruktura techniczna

W ramach Inwestycji „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury technicznej w portach w Szczecinie i Świnoujściu” układane są linie kablowe średniego i niskiego napięcia, sieci telekomunikacyjne, wodociągowe, kanalizacji sanitarnej i deszczowej. Zakończono układanie sieci ciepłowniczych preizolowanych na terenie Łasztowni oraz przy ul. Hryniewieckiego. Zmodernizowano węzeł cieplny w budynku głównym przy ul. Bytomskiej 7. Przystąpiono do robót fundamentowych związanych z budową nowych stacji transformatorowych. Trwa budowa zbiorników retencyjno – uśredniających na terminalu promowym w Świnoujściu oraz sieci kanalizacji tłocznej związanej z odbiorem ścieków z promów.
Projekty mają wsparcie z funduszy unijnego instrumentu finansowego CEF (Łącząc Europę) oraz z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

źródło Monika Woźniak-Lewandowska, ZMPSiŚ / fot. ZMPSiŚ

Zobacz podobne

Rosja/ Armia ćwiczyła desant i niszczenie okrętów na manewrach Zapad w obwodzie kaliningradzkim

BS

Ukraina/ Marynarka wojenna: uruchomiliśmy tymczasowy korytarz humanitarny przez Morze Czarne

JK

Port Gdańsk  awansował na drugie miejsce w rankingu portów bałtyckich

BS

Zostaw komentarz

Ta strona wykorzystuje pliki cookie, aby poprawić Twoją wygodę. Zakładamy, że nie masz nic przeciwko, ale możesz zrezygnować, jeśli chcesz. Akceptuję Czytaj więcej

Polityka prywatności i plików cookie