Polski Portal Morski
Aktualności Inne Porty

Projekt rozporządzenia ws. planu zagospodarowania przestrzennego wód morskich dla portu w Dziwnowie w RCL

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie przyjęcia planu zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych w porcie morskim w Dziwnowie opublikowano w czwartek na stronach Rządowego Centrum Legislacji. Obecnie taki plan nie obowiązuje.

„Celem przyjęcia planu jest stworzenie narzędzia dla koordynacji funkcjonalnej i przestrzennej działań, aby: zapewnić efektywne wykorzystanie wód portowych dla celów społecznych i gospodarczych, ograniczyć konflikty między użytkownikami portu oraz otoczeniem, zapewnić rozwój portu w perspektywie obecnego i przyszłych pokoleń” – przekazano w uzasadnieniu projektu.

Plan, jak dodano, pozwala zdefiniować uwarunkowania, stan zagrożenia środowiska i możliwości wykorzystania obszaru nim objętego, „informuje o potrzebach i możliwościach wykorzystania akwenu, w tym zawiera listę inwestycji celu publicznego, oczekiwania różnych grup zainteresowania, wskazuje kierunki wykorzystania wód, uwzględniając uwarunkowania środowiskowe, społeczne i gospodarcze, określa poziom zagospodarowania, wskazuje relacje między poszczególnymi obszarami na wodzie i lądzie”.

Jak podano, obszar objęty planem podzielono na akweny o funkcji podstawowej: funkcjonowanie portu, obronność i bezpieczeństwo państwa, turystyka, sport i rekreacja oraz transport.

Rozstrzygnięcia dotyczące poszczególnych akwenów zawierają: określenie funkcji podstawowej, ustalenie funkcji dopuszczalnych dla poszczególnych akwenów, zakazy lub ograniczenia w korzystaniu z poszczególnych akwenów, z uwzględnieniem wymogów obronności, ochrony przyrody i dziedzictwa kulturowego, informację o inwestycjach celu publicznego, warunki dotyczące obronności i bezpieczeństwa państwa, ochrony środowiska i dziedzictwa kulturowego, rybołówstwa i akwakultury, pozyskiwania energii odnawialnej, poszukiwania, rozpoznawania złóż kopalin oraz wydobywania kopalin ze złóż oraz „ustalenia wiążące samorządy województw oraz gminy, w których obszarze występują morskie wody wewnętrzne (…) przy sporządzaniu odpowiednio planów zagospodarowania przestrzennego województw, studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego”.

„Przyjęcie planu przyczyni się do rozwoju gospodarki morskiej i transportu w porcie morskim w Dziwnowie, przy jednoczesnym poszanowaniu dla środowiska naturalnego i podwodnego dziedzictwa kulturowego. Oznacza to, że przyjęcie planu będzie korzystne dla wszystkich użytkowników morza. Plan nie nakłada dodatkowych obowiązków na żadne podmioty, a wręcz przeciwnie – przyczyni się do uporządkowania wiedzy i procedur. Plan nie generuje także skutków finansowych dla sektora finansów publicznych” – przekazano.

źródło: PAP / fot. Autorstwa Halina E. Ciszewska-Czyż – Praca własna, CC BY-SA 4.0

Zobacz podobne

W województwie pomorskim woda zdatna do kąpieli we wszystkich kąpieliskach

AZ

Łotwa/ Myśliwce misji NATO eskortowały rosyjskie samoloty wojskowe nad Bałtykiem

AB

Złoty Certyfikat Jakości dla PGZ SW

BS

Zostaw komentarz

Ta strona wykorzystuje pliki cookie, aby poprawić Twoją wygodę. Zakładamy, że nie masz nic przeciwko, ale możesz zrezygnować, jeśli chcesz. Akceptuję Czytaj więcej

Polityka prywatności i plików cookie