Polski Portal Morski
Aktualności Edukacja Inne Ważne Żegluga

Żegluga w działaniu, czyli Maritime Cyprus 2023

„Żegluga w działaniu: An Agenda for Change – pod takim hasłem w dniach 9-11 listopada odbyła się międzynarodowa konferencja „Maritime Cyprus 2023”. Uczestniczyło w niej ponad 900 specjalistów ds. żeglugi z całego świata, z ponad 35 krajów. W tegorocznej edycji imprezy, zorganizowanej we współpracy z Ministerstwem Żeglugi Republiki Cypryjskiej, Cypryjską Izbą Żeglugową i Cypryjskim Związkiem Armatorów, uczestniczyła również delegacja Związku Armatorów Polskich z prezesem Andrzejem Wróblewskim, wiceprezesem Jackiem Wiśniewskim oraz Marcinem Talwikiem z zarządu zwiazku.

      W czasie odbywającej się konferencji żeglugowej Maritime Cyprus 2023, zarząd Związku Armatorów Polskich spotkał się z delegacją Cypryjskiej Izby Żeglugowej (Cyprus Shipping Chamber), której przewodniczył Thomas Kazakos, wieloletni sekretarz Izby.

     W czasie godzinnego spotkania szczegółowo omówiono kwestie współpracy obu stowarzyszeń dotyczącej zarówno codziennej działalności, jak i na forum ECSA, którego Związek Armatorów niedługo stanie się pełnoprawnym członkiem. Rozmawiano również o polityce Unii Europejskiej w zakresie żeglugi międzynarodowej, w szczególności zaś o wchodzących od przyszłego roku regulacjach, dotyczących objęcia transportu morskiego unijnym systemem handlu uprawnieniami do emisji (EU ETS). W odniesieniu do cypryjskich regulacji podniesiono kwestie ubezpieczenia społecznego marynarzy. Poruszono też temat podatku tonażowego.

       Było to pierwsze spotkanie zarządu Związku Armatorów Polskich z Cypryjską Izbą Żeglugową. Biorąc pod uwagę znaczenie cypryjskiej żeglugi na arenie międzynarodowej, role jej przedstawicieli na forum żeglugowym, moc sprawczą, pełnione najwyższe funkcje w instytucjach międzynarodowych, spotkanie było świetną okazją na wymianę doświadczeń i zapoznanie się z opiniami liderów w branży.

DZIEŃ PIERWSZY

     Otwierając konferencję Dr Stelios Himonas, przewodniczący obrad, podkreślił znaczenie wydarzenia, które stanowi forum dyskusji na temat krytycznych wyzwań stojących przed międzynarodową żeglugą. Podziękował także współorganizatorom, sponsorom, prelegentom i uczestnikom za ich wkład i obecność.

      Przemówienie inauguracyjne wygłosił prezydent Republiki Cypryjskiej, Nikos Christodoulides. Powiedział w nim, że sektor żeglugi wymaga szybkiej reakcji i skutecznego reagowania na kryzysy i wyzwania, innowacyjnego planowania, zdolności adaptacyjnych i proaktywnego sposobu myślenia.

     Kitack Lim, sekretarz generalny Międzynarodowej Organizacji Morskiej oraz Adina Valean, komisarz UE ds. transportu w swoich wystąpieniach potwierdzili dotychczasowe postępy w branży żeglugowej, podkreślając jednocześnie znaczenie dalszego stawiania czoła istniejącym i nadchodzącym wyzwaniom. Wśród nich najważniejsze dotyczą kwestii ekologicznych.

    W pierwszym panelu dyskusyjnym zatytułowanym : „Dialog na temat polityki żeglugowej”, wystąpili Marina Hadjimanolis, wiceminister ds. żeglugi przy prezydencie oraz Arsenio Dominguez, dyrektor działu środowiska morskiego Międzynarodowej Organizacji Morskiej i jednocześnie sekretarz generalny-elekt IMO. Dyskutowano o wizji działalności IMO w kolejnych latach, wynikach 80. sesji Komitetu Ochrony Środowiska Morskiego (MEPC 80) i przyjęciu strategii IMO w sprawie redukcji emisji gazów cieplarnianych ze statków. Mówiono również o recyklingu statków i równości płci w żegludze.

     W drugim panelu dyskusyjnym, „Zrównoważona żegluga do 2050 roku: misja (nie)możliwa?”, jego uczestnicy podkreślili, że w kwestii dekarbonizacji ważne jest opracowanie globalnego zbioru przepisów i jest to właśnie zadanie dla IMO. Dotyczy to m.in. kwestii dostawców paliw i stworzenia „systemu funduszy i nagród”, aby wesprzeć wczesne wdrażanie ekologicznych paliw w żegludze. Mówiono także o możliwości wykorzystania energii jądrowej do zasilania statków, chociaż powątpiewano, że stanie się to w bliskiej przyszłości.

      W trzecim panelu, „Perspektywa armatorów na przyszłość żeglugi w UE”, dyskusja koncentrowała się wokół EU ETS i innych regionalnych regulacji oraz tego, jak te polityki wpływają na europejską flotę. Wśród uczestników panelu pojawiły się opinie krytyczne wobec objęcia żeglugi systemem EU ETS, uznające, że wprowadzając ten system gospodarczo „Europa strzela sobie w stopę”. Zaproponowano by branża, zamiast hamować wzrost poprzez restrykcyjną politykę, skupiła się na środkach efektywności energetycznej.

DZIEŃ DRUGI

    W pierwszym panelu dyskusyjnym drugiego dnia obrad zatytułowanym „Challenge Accepted: Transformacja energetyczna – na czym stoimy?” paneliści podkreślali, że efektywność energetyczna w żegludze jest priorytetem. Uczestnicy dyskusji zwrócili uwagę, że należy skupić się na dostępności paliw niskoemisyjnych i ich cenach. Przyznano również, że koncepcja zerowego zużycia energii netto wymaga dalszego zdefiniowania i że będzie to przedmiotem dalszych działań IMO. Podkreślano także rolę marynarzy w transformacji energetycznej.

      Po dyskusji panelowej, Anne Katrine Bjerregaard, dyrektor ds. strategii, zrównoważonego rozwoju i ESG, Mærsk Mckinney Møller Center for Zero Carbon Shipping, wystąpiła z prezentacją zatytułowaną „Nadszedł czas na działanie – radykalna transformacja branży do 2050 roku”. Bjerregaard nakreśliła niepokojący postęp zmian klimatycznych i to, że od jakiegoś czasu „żyjemy daleko poza dziewięcioma granicami planety”. „Decyzje podjęte na MEPC 80 wskazują, że zmierzamy we właściwym kierunku. Idąc naprzód, musimy zrobić wszystko, co możliwe, aby zainstalować maksymalną ilość technologii efektywności energetycznej w całej globalnej flocie, jeśli chcemy osiągnąć minimalne cele klimatyczne. Wymaga to również instalacji systemów wychwytywania dwutlenku węgla na co najmniej 30% floty” – zauważyła. Jeśli chodzi o paliwa alternatywne, stwierdziła że konieczne jest, aby żegluga tworzyła znaczący sygnał popytu na ekologiczne paliwa, ponieważ inne branże zaczynają także rywalizować o te same paliwa.

      Podczas drugiego panelu dyskusyjnego, „Rola przemysłu stoczniowego w ewoluującej branży żeglugowej”, dyskusja koncentrowała się na tym, jak przemysł stoczniowy przekształca się, aby dostosować się do nowych ekologicznych oczekiwań klientów. Sytuację komplikują kwestie związane z nieokreślonymi celami klimatycznymi, brakiem dostępności paliw alternatywnych oraz potrzebą dodatkowych inwestycji w nowe technologie. Wezwano do bardziej realistycznego i pragmatycznego podejścia do wyzwań związanych z dekarbonizacją, przed którymi stoi żegluga. Podkreślono, że stocznie stoją w obliczu niepewności, jeśli chodzi o budowę neutralnych pod względem emisji dwutlenku węgla statków przyszłości. Zleceń na takie statki jest niewiele

DZIEŃ TRZECI

     W trzecim dniu konferencji Maritime Cyprus 2023 obrady panelowe otworzyła prezentacja zatytułowana : „Odkrywanie przyszłych trendów i rynków wschodzących dla dynamicznego i odpornego przemysłu żeglugowego”. Jej autor, Ben Nolan, dyrektor zarządzający ds. infrastruktury morskiej, kolejowej i energetycznej w Stifel omówił główne czynniki wpływające obecnie na żeglugę, w tym m.in. transformację energetyczną/dekarbonizację, ewoluującą demografię i centra populacji oraz wyższe stopy procentowe/inflację czy reshoring a więc przenoszenie procesów produkcyjnych przez firmy technologiczne z powrotem do Ameryki Północnej. Mówiąc o dekarbanizacji Bob Nolan wezwał do zwiększenia poziomu „realizmu energetycznego”.

     W pierwszym panelu dyskusyjnym, zatytułowanym „Navigating the Seas of Capital: Exploring Ship Finance”, dyskusja koncentrowała się wokół wyzwań stojących przed żeglugą, jeśli chodzi o finansowanie żeglugi w kontekście niepewności w wyborze napędów statków, czynników geopolitycznych i tempa rozwoju technologicznego. Zauważono, że istnieje dostępny kapitał dla dobrych armatorów, którzy mają zdrowe bilanse i solidną płynność finansową. Rozmawiano również na temat obciążeń administracyjnych, z jakimi borykają się mniejsze firmy żeglugowe w związku z koniecznością dostosowania się do wielu nowych przepisów. Zauważono też, że środowisko operacyjne utrudnia nowym graczom wejście na rynek, a mniejszym firmom coraz trudniej jest przetrwać. W konsekwencji może to prowadzić do dalszej konsolidacji żeglugi. W dalszym ciągu jednak właściciele posiadający od dwóch do pięciu statków, często przewożących suche ładunki masowe, będą wygrywać z większymi graczami, ponieważ ich bilans, przy niskiej dźwigni finansowej i skupieniu się na kosztach operacyjnych, jest konkurencyjny.

     Drugi panel dyskusyjny, zatytułowany „Morza przyszłości: rozwój technologii morskiej w celu zwiększenia bezpieczeństwa”, koncentrował się na tym, w jaki sposób cyfryzacja pomaga przyjąć wysoce zaawansowaną technologię, mającą na celu pomoc marynarzom w wykonywaniu ich obowiązków. Podkreślono znaczenie szkoleń, wskazując na wartość dobrze wyprodukowanych treści wideo, które mogą być materiałem edukacyjnym dla załóg na statkach.

     Trzeci panel dyskusyjny tego dnia zatytułowany „Cruising Ahead: Exploring Current Developments and Dynamics in the industry”, skupił się na dyskusji, dotyczącej złożoności sektora rejsów wycieczkowych i udziału tego sektora w zrównoważonym rozwoju żeglugi. Statki wycieczkowe (cruisery) są zmuszone do wdrażania nowych rozwiązań ekologicznych, co jest m.in. odpowiedzią na trend niektórych miast wprowadzania ograniczeń wpływania tych statków pod pretekstem szkodliwości emisji spalin. Jeśli chodzi o przyszłość sektora rejsów wycieczkowych, dużym wyzwaniem będzie zapewnienie dostępu cruiserom do tych miejsc, które cieszą się największym zainteresowaniem klientów.

Źródło własne

Zobacz podobne

2. Kongres Wodny. Wrocław 2023. Przyszłość rozegra się w walce o wodę!

KM

MI: morskie farmy wiatrowe coraz bliżej 

BS

Baltic Power – kalendarium projektu

Pio Su

Zostaw komentarz

Ta strona wykorzystuje pliki cookie, aby poprawić Twoją wygodę. Zakładamy, że nie masz nic przeciwko, ale możesz zrezygnować, jeśli chcesz. Akceptuję Czytaj więcej

Polityka prywatności i plików cookie