Polski Portal Morski
Aktualności Inne Środowisko

GAZ-SYSTEM przygotowuje teren pod budowę gazociągów kluczowych dla przesyłu gazu w województwach opolskim i śląskim

Spółka będzie realizowała rozbudowę sieci przesyłowej na odcinku od Kędzierzyna-Koźla przez Racibórz do Rybnika. W ramach inwestycji wybudowane zostaną trzy odcinki gazociągów wysokiego ciśnienia o łącznej długości około 80 km. 

W wyniku realizacji tego przedsięwzięcia powstanie:

  • gazociąg relacji Kędzierzyn – Koźle – Racibórz o średnicy 1000 mm i długości ok.  37 km, 
  • gazociąg relacji Racibórz – Rybnik o średnicy 700 mm i długości ok. 38 km, 
  • gazociąg przyłączeniowy do bloku gazowo-parowego w Rybniku o średnicy 500 mm i długości ok. 4,5 km na odcinku od Ochojca do Rybnickiej Kuźni.

Korzyści dla mieszkańców
Efektem tych inwestycji będzie nowoczesna i bezpieczna infrastruktura przesyłowa umożliwiająca dostawy gazu ziemnego do powstającego w Rybniku bloku gazowo-parowego. Nowy blok gazowo-parowy o nominalnej mocy elektrycznej 882,9 MW będzie największym i najbardziej sprawnym blokiem w Polsce i jednym z największych w Europie. Wytworzona w nowym bloku energia elektryczna pokryje zapotrzebowanie nawet dla 2 mln gospodarstw domowych. Blok gazowo-parowy w Rybniku spełni najbardziej restrykcyjne limity emisyjne, co istotnie wpłynie na jakość powietrza w regionie.

Rozbudowa sieci przesyłowej gazu spowoduje również zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego oraz uatrakcyjni region dla przedsiębiorców i potencjalnych inwestorów pod kątem dostępności do infrastruktury przesyłowej. Jednocześnie stworzone zostaną warunki do dalszego przyłączania do sieci gazowej nowych odbiorców, szczególnie z sektora elektroenergetycznego i ciepłowniczego.

Ochrona środowiska priorytetem
Trasa gazociągów, na przeważającym odcinku, została zaprojektowana na terenach rolnych oraz w kompleksach leśnych na obszarze Nadleśnictw Kędzierzyn-Koźle, Rudy Raciborskie i Rybnik, omijając jednocześnie obszary zabudowy mieszkaniowej.

Ważnym elementem projektowania inwestycji było uwzględnienie aspektów ochrony środowiska naturalnego, w szczególności na terenach leśnych. W tym celu, na etapie projektowania, przeprowadzono roczną inwentaryzację przyrodniczą wzdłuż zaplanowanej trasy gazociągu. Jej wyniki stanowiły podstawę do ustalenia przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach warunków realizacji inwestycji z uwzględnieniem działań minimalizujących wpływ przedsięwzięcia na środowisko naturalne.

W celu ograniczenia powierzchni terenów leśnych niezbędnych do wyłączenia pod inwestycję, trasa gazociągów została zaprojektowana w większości na odcinkach biegnących wzdłuż dróg leśnych. 
W lasach oraz w sąsiedztwie chronionych siedlisk przyrodniczych, zawężony będzie pas montażowy, tak aby jak najmniej ingerować w środowisko naturalne. Po zakończeniu budowy trwale wylesiony pozostanie tylko czterometrowy pas – po dwa metry od osi gazociągu. Pozostały obszar zostanie ponownie zalesiony. 

Zgodnie z zapisami decyzji środowiskowych, podczas prowadzenia prac budowlanych będzie prowadzony stały nadzór przyrodniczy przez specjalistów posiadających wiedzę z zakresu m.in.: botaniki, dendrologii, ornitologii, chiropterologii, entomologii, teriologii, herpetologii oraz ichtiologii. Teren budowy będzie odpowiednio zabezpieczony w celu ochrony elementów przyrody przed czasowym wpływem budowy na otoczenie.

Inwestor przed rozpoczęciem prac budowlanych rozwiesił 104 budki lęgowe dla ptaków oraz 50 budek dla nietoperzy na terenach leśnych, a po zakończeniu budowy wykona nasadzenia drzew i krzewów w zakresie określonym decyzjami środowiskowymi.

Lokalizacja inwestycji
Nowa infrastruktura przesyłowa gazu ziemnego zostanie zlokalizowana na terenie województw:

  • śląskiego w gminach: Piotrowice Wielkie, Rudnik, Racibórz, Nędza, Kuźnia Raciborska, Lyski, Rybnik.
  • opolskiego w gminach: Kędzierzyn-Koźle, Bierawa i Cisek. 
mpka-slaskie

źródło: Gaz-System, zdjęcie ilustracyjne

Zobacz podobne

The Ocean Race Europe Prologue: Sailing Poland wygrał wyścig Kłajpeda – Gdynia!

BS

Ostrzeżenie IMGW: wezbranie wód na Zalewie Szczecińskim

AB

Kanał jamneński zostanie przebudowany

AZ

Zostaw komentarz

Ta strona wykorzystuje pliki cookie, aby poprawić Twoją wygodę. Zakładamy, że nie masz nic przeciwko, ale możesz zrezygnować, jeśli chcesz. Akceptuję Czytaj więcej

Polityka prywatności i plików cookie