Polski Portal Morski
Aktualności

Lodołamacze na Wiśle

W nadchodzącym sezonie zimowym do ochrony przeciwpowodziowej Zbiornika Włocławskiego wyznaczono osiem lodołamaczy. Stacjonując w porcie przy włocławskiej zaporze będą one w gotowości do rozpoczęcia lodołamania od 1 grudnia tego roku do 30 marca przyszłego roku.

Zbiornik Włocławski to największy sztuczny akwen w Polsce, który rozciąga się na Wiśle od okolic Płocka (Mazowieckie) do Włocławka (Kujawsko-pomorskie). Zalew ten ma długość 58 km i szerokość od 1,2 do 2 km. Powstał pod koniec lat 60. XX wieku w związku z budową włocławskiej tamy i elektrowni.

Odpowiadając na pytania PAP, dotyczące zabezpieczeń Zbiornika Włocławskiego w nadchodzącym sezonie zimowym, Anna Truszczyńska, rzecznika Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej (RZGW) w Warszawie – Państwowe Gospodarstwo Wodne (PGW) Wody Polskie przekazała w środę, że do ochrony tego akwenu i tamtejszego stopnia wodnego przewidziano osiem lodołamaczy, w tym sześć jednostek podstawowych – Orkan, Sokół, Lew, Gepard, Bawół i Niedźwiedź oraz dwie jednostki rezerwowe – Jaguar i Mors.

Lodołamacze będą w gotowości do rozpoczęcia lodołamania w okresie od 1 grudnia 2023 r. do 30 marca 2024 r. – podkreśliła Truszczyńska.

Jak wyjaśniła, wyznaczone miejsce postoju jednostek, których zadaniem będzie np. w razie potrzeby praca w rejonie jazu stopnia wodnego w celu rozdrabniania napływającej kry lodowej, to zakładowy port Obiektu Hydrotechnicznego we Włocławku, czyli port przy tamtejszej zaporze.

Do pracy w rejonie jazu włocławskiej tamy wyznaczono dwa lodołamacze, dwa kolejne – tzw. czołowe do wyłamywania rynny w pokrywie lodowej, a dwa następne – tzw. liniowe do utrzymywania drożności wyłamanej rynny.

W zależności od sytuacji lodowej na zbiorniku do pracy przy lodołamaniu mogą zostać w każdej chwili skierowane dwa dodatkowe lodołamacze będące w rezerwie – zaznaczyła rzeczniczka RZGW.

Dodała, iż załoga wszystkich ośmiu lodołamaczy „została obsadzona przez pracowników PGW”, przy czym „wszyscy członkowie załóg posiadają niezbędne uprawnienia żeglugowe”.

Jak zapowiedziała Truszczyńska, do 1 grudnia tego roku, w ramach przygotowań do okresu zimowego, zostaną doszczelnione przez nurków zasuwy jazu stopnia wodnego we Włocławku, zamontowana zostanie też przegroda śryżowa w miejscowości Popłacin poniżej Płocka, której zadaniem jest zatrzymanie śryżu (początkowe stadium powstawania lodu – PAP) przed Zbiornikiem Włocławskim – jej demontaż następuje po zaniku zjawisk lodowych na rzece.

Niezwykle istotne znaczenie dla bezpieczeństwa powodziowego gmin położonych w sąsiedztwie Wisły ma remont budowli hydrotechnicznych. Odpowiedni ich stan techniczny zwiększa bezpieczeństwo ludności mieszkającej w sąsiedztwie wałów przeciwpowodziowych – podkreśliła jednocześnie rzeczniczka RZGW. Jak wspomniała, pracami w tym zakresie objęto miejscowości Łęg Suchodół i rejon doliny Kępa Polska Czerwonka.

Ponadto, jak co roku przeprowadzono konserwację wałów przeciwpowodziowych oraz zapory czołowej i zapór bocznych zlokalizowanych w sąsiedztwie Zbiornika Włocławskiego i rzeki Wisły – dodała Truszczyńska.

Wyjaśniła przy tym, że „w celu zabezpieczenia terenów położonych w sąsiedztwie Zbiornika Włocławskiego wykonano remont konstrukcji żelbetowej brzegu basenu i systemu odwadniającego pompowni Modzerowo, która wchodzi w skład zespołu budowli hydrotechnicznych stopnia wodnego Włocławek” – obiekt odwadnia tereny położone pomiędzy zaporą boczną i drogą krajową nr 62.

Według rzeczniczki RZGW, „jak każdego roku, wykonano prace konserwacyjne na kompleksach melioracyjnych obiektu hydrotechnicznego we Włocławku, które wraz z pompowniami odwadniają tereny w sąsiedztwie Zbiornika Włocławskiego”. Obecnie prowadzony jest remont progu podpiętrzającego dolne stanowisko włocławskiej zapory.

Jak podkreśliła Truszczyńska, w najbliższym czasie planowane jest również przeprowadzenie prac związanych z udrażnianiem koryta Wisły w rejonie Płocka, przy czym zakres tych prac obejmuje usunięcie w każdej z dwóch lokalizacji do 5 tys. metrów sześc. materiału z dna Zbiornika Włocławskiego i odłożenie go przy brzegu, na miejsce tymczasowego składowania.

W związku z planem realizowania prac pogłębiarskich na większą skalę wykonano inwentaryzację przyrodniczą oraz złożono wnioski o uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z przedłożeniem raportów o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko – zaznaczyła rzeczniczka RZGW.

Ostatni raz duża akcja lodołamania na wiślanym Zbiorniku Włocławskim była prowadzona od 13 lutego do 1 marca 2021 r. W tym czasie, z powodu znacznego przyboru rzeki alarm przeciwpowodziowy obowiązywał w Płocku oraz w siedmiu położonych nad rzeką gminach powiatu płockiego: Wyszogród, Gąbin, Mała Wieś, Słupno, Bodzanów, Nowy Duninów i Słubice. W rejonie Kępy Polskiej utworzył się wtedy zator lodowy, który ograniczał swobodny przepływ wody. Zatory lodowe powstały wówczas także w rejonie Woli Brwileńskiej i Dobrzykowa.

Wezbrana z początkiem 2021 r. Wisła zalała m.in. bulwary w Płocku, podtapiając znajdujące się tam obiekty, podtopiła też ul. Gmury i znajdujące się tam osiedle domów jednorodzinnych, z których czasowo ewakuowano mieszkańców. Zagrożone zalaniem były również ujęcia wody dla miasta oraz dla głównego zakładu produkcyjnego Orlenu. W działaniach przeciwpowodziowych, oprócz służb Państwowego Gospodarstwa Wody Polskie i miejscowych samorządów, uczestniczyli także strażacy, policjanci, strażnicy miejscy oraz żołnierze WOT.

Źródło: PAP Fot.: Wody Polskie

Zobacz podobne

Działania przeciwpowodziowe w zlewni Prądnika Korzkiewskiego

KM

Stęp pod pierwszą korwetę parowo – żaglową

PL

Modernizacja  stoczni „Gryfia”

KM

Zostaw komentarz

Ta strona wykorzystuje pliki cookie, aby poprawić Twoją wygodę. Zakładamy, że nie masz nic przeciwko, ale możesz zrezygnować, jeśli chcesz. Akceptuję Czytaj więcej

Polityka prywatności i plików cookie