Polski Portal Morski
Aktualności Bezpieczeństwo Inne

Rozpoczęto prace nad wstępnym studium wykonalności dla Nordycko-Bałtyckiego Korytarza Wodorowego

Europejscy operatorzy systemów przesyłowych gazu: Gasgrid Finland (Finlandia), Elering (Estonia), Conexus Baltic Grid (Łotwa), Amber Grid (Litwa), GAZ-SYSTEM (Polska) i ONTRAS (Niemcy), zaangażowani w międzynarodowy projekt dotyczący budowy Nordycko-Bałtyckiego Korytarza Wodorowego, podpisali umowę na opracowanie wstępnego studium wykonalności dla tego korytarza. Dokument zostanie przygotowany w ciągu sześciu miesięcy, czyli do połowy 2024 roku.

Sześciu operatorów systemów przesyłowych gazu ziemnego analizuje możliwości rozwoju transgranicznej infrastruktury służącej do przesyłu wodoru z Finlandii przez Estonię, Łotwę, Litwę i Polskę do Niemiec – Nordycko-Bałtyckiego Korytarza Wodorowego. Celem projektu jest stworzenie połączenia pomiędzy obszarami w Europie Północnej, gdzie występuje znaczny potencjał do produkcji odnawialnego wodoru, a głównymi ośrodkami jej wykorzystania w Europie Środkowej. Wdrożenie tego projektu planowane jest do 2030 roku. Zwycięzca przetargu na wstępne studium wykonalności, spółka AFRY Management Consulting, przeanalizuje możliwości rozwoju infrastruktury wodorowej prowadzącej z Finlandii przez kraje bałtyckie i Polskę do Niemiec, a także trendy dotyczące zielonego wodoru w regionie. Planuje się, że studium dostarczy kompleksowe i bazujące na faktach ramy umożliwiające podjęcie dalszych decyzji biznesowych.

– Nordycko-Bałtycki Korytarz Wodorowy jest projektem, który umożliwi zagospodarowanie potencjału produkcji odnawialnego wodoru na potrzeby procesu transformacji energetycznej w Polsce i innych państwach basenu Morza Bałtyckiego. Podpisanie umowy na studium wykonalności przez GAZ-SYSTEM i innych operatorów gazowej sieci przesyłowej jest ważnym etapem procesu powstania regionalnej infrastruktury wodorowej, która – bazując na lokalnych zasobach – będzie przyczyniać się do rozwoju krajowych gospodarek i zaopatrzenia ich w bezpieczne dostawy odnawialnego wodoru – powiedział Andrzej Kensbok – Wiceprezes Zarządu GAZ-SYSTEM.

Nordycko-Bałtycki Korytarz Wodorowy ma otworzyć ogromne możliwości dla rozwoju w dziedzinie odnawialnej energii i powiązanych ekosystemów. Projekt ten będzie promował rozwój produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych, wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, przyspieszy rozwój gospodarki wodorowej i przyczyni się do realizacji europejskich celów klimatycznych. Ponadto stworzy on warunki do inwestycji w innowacyjne rozwiązania przemysłowe i technologiczne wzdłuż całej trasy rurociągu, obniży koszty transportu energii, stworzy miejsca pracy i przyniesie dodatkowe dochody dla poszczególnych państw.

Projekt Nordycko-Bałtyckiego Korytarza Wodorowego ma także na celu zapewnienie znaczącego wsparcia dla osiągnięcia regionalnych i unijnych celów klimatycznych. W oparciu o zalecenia wstępnego studium wykonalności dla korytarza wodorowego, partnerzy projektu podejmą decyzje dotyczące dalszego jego wdrażania.

W grudniu 2022 roku partnerzy projektu podpisali umowę o współpracy w zakresie wspólnej realizacji projektu. W listopadzie 2023 r. Nordycko-Bałtycki Korytarz Wodorowy otrzymał od Komisji Europejskiej status projektu będącego przedmiotem wspólnego zainteresowania (ang. Project of Common Interest – PCI). Teraz, poprzez podpisanie umowy na wykonanie wstępnego studium wykonalności, partnerzy projektu podjęli kolejny ważny krok w celu zbadania możliwości utworzenia Nordycko-Bałtyckiego Korytarza Wodorowego. Wraz z dynamicznymi zmianami związanymi z transformacją energetyczną i dekarbonizacją gospodarek w państwach członkowskich Unii Europejskiej, oczekuje się, że wodór stanie się jednym z głównych nośników energii w Europie. Wodór wzmocni bezpieczeństwo energetyczne Europy i odegra znaczącą rolę w zmniejszeniu zależności energochłonnych gałęzi europejskiego przemysłu od importowanych paliw kopalnych. Będzie ponadto stanowić znaczący wkład w realizację unijnego celu redukcji emisji gazów cieplarnianych, gdy w przemyśle, transporcie i energetyce paliwa kopalne zostaną zastąpione odnawialnym i niskoemisyjnym wodorem lub paliwami otrzymywanymi na jego bazie.

Mapa Nordycko Bałtycki Korytarz Wodorowy

źródło: Gaz-System / fot. archiwalne, poglądowe

Zobacz podobne

Ruszyła budowa rurociągów wodnych dla elektrowni Grupy Orlen w Grudziądzu

KM

Sejmowe komisje przyjęły projekt noweli ustawy o pracy na morzu

KM

Tor wodny do portu w Elblągu zostanie pogłębiony

PL

Zostaw komentarz

Ta strona wykorzystuje pliki cookie, aby poprawić Twoją wygodę. Zakładamy, że nie masz nic przeciwko, ale możesz zrezygnować, jeśli chcesz. Akceptuję Czytaj więcej

Polityka prywatności i plików cookie