Polski Portal Morski
Aktualności Porty Ważne

Połączenie drogowe do Portu Zewnętrznego w Gdyni

18 stycznia 2024 roku została podpisana umowa na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. „Obsługa komunikacyjna zewnętrznych pirsów Portu Gdynia – część drogowa”. Wykonawcą opracowania będzie firma Highway Sp. z o.o. z Gdańska.

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje zaprojektowanie połączenia drogowego projektowanej w ramach odrębnego zadania przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Drogi Czerwonej z Portem Zewnętrznym oraz niezbędną przebudowę lub budowę niezbędnej infrastruktury towarzyszącej. Szacuje się, że termin wykonania umowy wyniesie około 24 miesiące.

Obecnie połączenie wschodnich terminali w Porcie Gdynia z siecią dróg krajowych odbywa się poprzez ulicę Polską, Janka Wiśniewskiego oraz Estakadę Kwiatkowskiego.

Ze względu na postępujące wyczerpanie zdolności przepustowej układu drogowego oraz jego degradację trwają przygotowania do realizacji kluczowej w skali miasta i regionu inwestycji, jaką jest Droga Czerwona.

Droga Czerwona to kluczowy fragment ostatniej mili, który poprzez układ bezkolizyjnych węzłów i odcinków jezdni pomiędzy nimi, połączy Port Gdynia z drogą ekspresową S6 (a docelowo S7 oraz autostradą A1).

Planowana Droga Czerwona od strony wschodniej będzie zaczynać się w rejonie dawnej Stoczni Nauta, w pobliżu północno-zachodniego narożnika Basenu II Portu Gdynia. Stamtąd prowadzona będzie rozbudowanym, a częściowo całkowicie nowym układem drogowym obejmującym:

  • rozbudowaną ulicę Polską (Nową Polską),
  • przebudowany bezkolizyjny Węzeł Ofiar Grudnia ’70,
  • rozbudowaną ulicę Janka Wiśniewskiego,
  • rozbudowany bezkolizyjny węzeł Janka Wiśniewskiego – Estakada Kwiatkowskiego,
  • nowy odcinek prowadzący od Estakady Kwiatkowskiego do bezkolizyjnego węzła Morska – Obwodnica Trójmiasta, poprzez bezkolizyjny węzeł Dolina Logistyczna.

Parametry Drogi Czerwonej będą zgodne z wytycznymi dla sieci bazowej Transeuropejskiej Sieci Transportowej TEN-T. Koncepcja Drogi Czerwonej została uzgodniona z Gminą Miasta Gdyni w dniu 26 listopada 2020 roku. Za zrealizowanie odcinka pomiędzy Portem Zewnętrznym a Rondem Karlskrona odpowiadać będzie ZMPG, natomiast za pozostałe odcinki GDDKiA. Równolegle trwają prace nad dokumentacją projektową zlecane przez GDDKiA.

Budowa nowych ciągów komunikacyjnych we wschodniej części portu ma na celu zapewnienie perspektywy wieloletniego rozwoju Portu Gdynia. Dzięki temu projektowi, Port Gdynia będzie mógł funkcjonować w sąsiedztwie miasta oddziałując na nie w sposób pozytywny w wielu aspektach. Jednocześnie zostaną zminimalizowane negatywne skutki prowadzenia działalności portowej.

Źródło Port Gdynia

Zobacz podobne

Budimex z umową na rozbudowę terminala kontenerowego DCT w Gdańsku

KM

PKN Orlen przeznaczy do 2,5 mld zł na elektrociepłownię gazową w Gdańsku

KM

Kyodo: ryby z łowiących nielegalnie statków mogą trafiać na stoły w Japonii

BS

Zostaw komentarz

Ta strona wykorzystuje pliki cookie, aby poprawić Twoją wygodę. Zakładamy, że nie masz nic przeciwko, ale możesz zrezygnować, jeśli chcesz. Akceptuję Czytaj więcej

Polityka prywatności i plików cookie