Polski Portal Morski
Aktualności Offshore

Polenergia miała wstępnie 95,1 mln zł skorygowanego zysku netto w I poł. 2021 r.

Polenergia odnotowała wstępnie 95,1 mln zł skorygowanego skonsolidowanego zysku netto w I poł. 2021 r., co stanowi wzrost w stosunku do wyniku w analogicznym okresie roku ubiegłego o 26,1 mln zł, podała spółka, powołując się na szacunkowe dane. Skorygowany wynik EBITDA grupy wyniósł 187,2 mln zł i był wyższy o 39,4 mln zł w stosunku do wyniku w analogicznym okresie roku poprzedniego.

“W pierwszym półroczu 2021 roku skorygowany wynik EBITDA Grupy Polenergia wyniósł 187,2 mln zł i był wyższy o 39,4 mln zł w stosunku do wyniku w analogicznym okresie roku poprzedniego. Przyczynił się do tego głównie wyższy wynik w segmencie gazu i czystych paliw (o 55,4 mln zł) oraz w segmencie obrotu i sprzedaży (o 18,4 mln zł) w związku realizacją procesu optymalizacji pracy Elektrociepłowni Nowa Sarzyna (ENS) zgodnie z postanowieniami umowy o świadczenie usług zarządzania portfelem oraz sprzedaży energii elektrycznej, paliw gazowych oraz uprawnień do emisji (SLA). Wyższy wynik skompensowany został częściowo przez niższy wynik segmentu lądowych farm wiatrowych (o 32,6 mln zł) spowodowany niższym poziomem produkcji wynikającym z niższej wietrzności” – czytamy w komunikacie.

Skorygowany wynik EBITDA w II kwartale 2021 roku wyniósł 111,5 mln zł i był wyższy o 57,8 mln zł w stosunku do wyniku w analogicznym okresie roku poprzedniego. Przyczynił się do tego głównie wyższy wynik w segmencie gazu i czystych paliw (o 44,8 mln zł) oraz w segmencie obrotu i sprzedaży (o 15,2 mln zł) w związku realizacją procesu optymalizacji pracy ENS zgodnie z postanowieniami umowy SLA, wskazano również.

W II kwartale 2021 roku skorygowany zysk netto grupy wyniósł 60,8 mln zł, co stanowi wzrost w stosunku do wyniku w analogicznym okresie roku ubiegłego o 42,9 mln zł.

“Istotnym czynnikiem mającym wpływ na wyniki I półrocza 2021 r. i II kwartału 2021 r. było rozpoczęcie procesu ‘odwracania’ transakcji terminowych zabezpieczających produkcję i sprzedaż ENS w III i IV kwartale 2021 r. oraz I kwartale 2022 r w ramach procesu optymalizacji pracy tej elektrociepłowni. Zmiany poziomu marżowości wynikające ze zmian poziomów cen energii elektrycznej, gazu i uprawnień do emisji CO2 związanych z produkcją energii elektrycznej w ENS tzw. Clean Spark Spread (CSS) pozwoliły na podjęcie decyzji o ograniczeniu planowanej produkcji i stopniowym zamknięciu pozycji na rynku terminowym dla ww. okresów. W konsekwencji została przeprowadzona wycena odpowiednich instrumentów finansowych zgodnie z MSSF 9 skutkująca rozpoznaniem w wyniku II kwartału 2021 r. na poziomie grupy wyniku w kwocie 51,7 mln zł […]” – czytamy dalej.

Prezentowane wielkości mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie. Ostateczne wyniki zostaną szczegółowo przedstawione w śródrocznym skróconym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym grupy kapitałowej Polenergia za I półrocze 2021 r., którego publikację zaplanowano na 11 sierpnia 2021 r.

źródło: www.isbnews.pl fot: www.polenergia.pl

Zobacz podobne

Min. Moskwa: realizujemy duże, ambitne projekty, to m.in. atom, rozwój i stabilizacja OZE

JK

Unijne wsparcie finansowe projektu Baltic Pipe ostatecznie rozliczone przez CINEA

KM

Ukraina/ Władze: Rosja wyprowadziła w morze z bazy na Krymie 4 okręty podwodne

JJ

Zostaw komentarz

Ta strona wykorzystuje pliki cookie, aby poprawić Twoją wygodę. Zakładamy, że nie masz nic przeciwko, ale możesz zrezygnować, jeśli chcesz. Akceptuję Czytaj więcej

Polityka prywatności i plików cookie