Polski Portal Morski
Aktualności Bezpieczeństwo Inne

Miliardy złotych zainwestowane przez ORLEN zwiększają bezpieczeństwo energetyczne Polaków

Rekordowe 36 mld zł Grupa ORLEN przeznaczy tylko w tym roku na realizację strategicznych inwestycji trwale zwiększających bezpieczeństwo energetyczne i niezależność surowcową Polski. To o 12 mld zł więcej niż wyniosły łączne wydatki koncernu na inwestycje w latach 2008-2015.

Zgodnie ze strategią, do 2030 roku, na inwestycje ORLEN przeznaczy łącznie 320 mld zł. Realizując kluczowe projekty, w tym przede wszystkim związane z rozwojem energetyki odnawialnej oraz bezpiecznej małej energetyki jądrowej, Grupa ORLEN tworzy tysiące nowych miejsc pracy we wszystkich regionach Polski. Umacnia tym samym swoją pozycję, jednego z trzech największych pracodawców w Polsce.

Finalizacja prowadzonych projektów zagwarantuje Polakom stabilne dostawy taniej, pewnej i czystej energii, a także znacząco przyczyni się do transformacji krajowej energetyki.

– Stworzyliśmy silną Grupę ORLEN, która jest już w gronie 150 największych firm na świecie pod względem przychodów. To dało nam jeszcze większe możliwości rozwoju i pozwoliło szybciej dokonywać zmian, na których już teraz korzystają wszyscy Polacy. Nie zwalniamy tempa. Wzmocnieni dzięki fuzjom chcemy w pełni wykorzystać nasz potencjał. Dlatego konsekwentnie inwestujemy wypracowane zyski. W tym roku nakłady inwestycyjne wynoszą 36 mld zł. To ogromna kwota, najwyższa w historii Grupy ORLEN. W dużej mierze przeznaczamy ją na skuteczną transformację energetyczną, w tym na projekty związane z energetyką odnawialną oraz zeroemisyjną technologią jądrową. To inwestycje w długofalowy rozwój ORLENU, ale również w nowe miejsca pracy i bezpieczną przyszłość Polaków – mówi Daniel Obajtek, Prezes Zarządu ORLEN.

Grupa ORLEN w ostatnich latach znacząco zwiększyła wydatki na inwestycje. Wzrosły one 4,5-krotnie – z 4,3 mld zł w 2018 r. do 19,7 mld zł w 2022 r. W tym roku nakłady inwestycyjne osiągnęły rekordowy poziom 36 mld zł. W sumie przez ostatnie osiem lat wyniosą one ponad 93 mld zł. Dla porównania, w latach 2008-2015 było to 24 mld zł, czyli średnio ok. 3 mld zł rocznie.

Na inwestycjach realizowanych przez Grupę ORLEN zyskują całe regiony. Koncern jest największym płatnikiem podatków w Polsce, a płatności od ORLEN otrzymuje co druga gmina w Polsce. Tylko w pierwszym półroczu 2023 r. Grupa ORLEN wpłaciła do budżetu państwa oraz do budżetów samorządowych blisko 36,5 mld zł, o ok. 20 mld zł więcej niż w tym samym okresie ubiegłego roku. Na ten wzrost wpłynęło m.in. zwiększenie skali działalności w efekcie przeprowadzonych fuzji.

120 mld złotych na zielone inwestycje

W tym roku koncern przeznacza środki na kontynuację kluczowych inwestycji w obszarze zeroemisyjnych źródeł wytwarzania, m.in. na budowę pierwszej farmy wiatrowej, która powstanie na polskich wodach Bałtyku. Baltic Power jest najbardziej zaawansowanym projektem offshore wind w Polsce, którego realizacja znacząco wpłynie na zmianę polskiego miksu energetycznego. Wraz z zakończeniem budowy w 2026 roku, farma rozpocznie produkcję czystej energii, która pozwoli zasilić ponad 1,5 mln gospodarstw domowych w Polsce. Natomiast już teraz realizacja tej inwestycji umożliwia tworzenie setek nowych miejsc pracy. Kolejne 100 powstanie w związku z budową pierwszego w Polsce terminala instalacyjnego dla morskich farm wiatrowych w Świnoujściu, a następne 50 przy budowie portu serwisowego farmy Baltic Power w Łebie.

Koncern inwestuje w odnawialne źródła energii także na lądzie. W ostatnim czasie podpisał przedwstępne umowy na zakup farm wiatrowych o łącznej mocy ok. 170 MW oraz farm fotowoltaicznych o mocy ponad 190 MW. Jednocześnie rozbudowuje posiadane już instalacje. Farma fotowoltaiczna w Wielbarku (woj. warmińsko-mazurskie) o mocy 62 MW do końca tego roku zostanie powiększona do 70 MW. Z kolei w przyszłym roku, w sąsiedztwie farmy Gryf (woj. wielkopolskie, gm. Przykona), której moc wynosi 25 MW, powstaną kolejne instalacje fotowoltaiczne o łącznej mocy ok. 68 MW. Wkrótce w gminie Przykona rozpocznie się także budowa następnych farm Grupy ORLEN – PV Mitra o mocy 65 MW i PV Żuki o mocy 2,4 MW. Po ich uruchomieniu wszystkie instalacje OZE zlokalizowane na tym terenie zabezpieczą w energię elektryczną prawie 90 tys. gospodarstw domowych.

Na wzrost bezpieczeństwa energetycznego Polski duży wpływ będzie miała także inwestycja Grupy ORLEN w małą energetykę jądrową. Do 2030 roku koncern zbuduje w Polsce pierwszy SMR (mały reaktor modułowy), w amerykańskiej technologii BWRX-300 spełniającej najwyższe standardy bezpieczeństwa. To oznacza tanią i czystą energię dla milionów Polaków. Jeden blok o mocy 300 MW zabezpieczy potrzeby ok. 300-350 tys. gospodarstw. Każdy blok, który powstanie, będzie generował ok. 100 miejsc pracy w samej elektrowni i około tysiąca w regionie. To szansa nie tylko dla inżynierów i techników, lecz także zupełnie nowe możliwości dla mieszkańców terenów, w sąsiedztwie których staną małe reaktory.

Zgodnie ze strategią, do 2030 r. koncern zainwestuje w zielone projekty 120 mld zł, czyli 40 proc. wszystkich nakładów inwestycyjnych. Natomiast w efekcie już przeprowadzonych inwestycji Grupa ORLEN jest obecnie trzecim największym producentem energii z OZE w Polsce. Od 2018 do połowy tego roku wyprodukowała z odnawialnych źródeł 4,2 TWh zielonej energii.

Inwestycje wspierające rolnictwo

Energetyczne inwestycje Grupy ORLEN wspierają także polskich rolników. Koncern poprzez spółkę ORLEN Południe nabył już trzy funkcjonujące biogazownie rolnicze: Buczek (woj. kujawsko-pomorskie), Konopnica (woj. łódzkie) i Wrony-Wawrzyńce (woj. podlaskie). Z pozyskiwanych substratów rolniczych, odpadowych i pozostałości z przetwórstwa będzie produkowany przyjazny środowisku biometan, wykorzystywany w przemyśle lub energetyce. Obecnie trwa też budowa czwartej instalacji – w Głąbowie. To pierwsza w Polsce ekologiczna biometanownia, która umożliwi produkcję ponad 7 mln m3 biometanu rocznie, przekształcanego następnie w paliwo bioLNG. Taka ilość pozwala na przejechanie 22 mln km pojazdem ciężarowym.

W Kętrzynie (woj. warmińsko-mazurskie) koncern zainwestuje w nowoczesną tłocznię oleju, która będzie przerabiała pół miliona ton rzepaku pozyskiwanego w pierwszej kolejności od polskich rolników i wytwarzała rocznie 200 tys. ton oleju z przeznaczeniem na produkcję niskoemisyjnych biopaliw. Inwestycja oznacza również nowe perspektywy rozwoju dla miasta i regionu. Sama tłocznia to ponad 100 nowych miejsc pracy, a funkcjonowanie zakładu stworzy popyt na dodatkowe usługi, które mogą być świadczone przez lokalnych przedsiębiorców.

Rozwój spółek z Grupy ORLEN

Inwestycje realizowane są także w spółkach z Grupy ORLEN. W ANWILU rozpoczęła się testowa produkcja nawozów azotowych, w ramach nowej, trzeciej linii, której powstanie zwiększa dotychczasowe możliwości wytwórcze włocławskiej spółki o 50 proc., do 1 461 tys. ton rocznie. Ograniczy to import produktów nawozowych i wzmocni bezpieczeństwo żywnościowe Polski. Realizacja tego projektu ma duże znaczenie, nie tylko dla rozwoju samej spółki, ale także regionu i jego mieszkańców, którzy dzięki temu zyskali nowe miejsca pracy.

W biorafinerii ORLEN Południe w Trzebini zainwestowano w pierwszą w Polsce i największą w Europie instalację, która produkuje ekologiczny glikol propylenowy. Jej zdolności wytwórcze wynoszą 30 tys. ton rocznie, co oznacza, że spółka jest w stanie pokryć aż w 75 proc. krajowe zapotrzebowanie na ten produkt. W efekcie realizacji inwestycji, w instalacji glikolu powstało kilkadziesiąt miejsc pracy.

Integralną częścią kompleksu w Trzebini jest pierwszy w Polsce HUB produkcji wodoru jakości automotive, z którego od ponad roku dostarczane jest paliwo wodorowe do pilotażowej stacji tankowania wodoru w Krakowie. Testowane są w niej autobusy wodorowe różnych producentów.

Natomiast w Poznaniu Grupa ORLEN rozpoczęła testy swojej pierwszej w Polsce ogólnodostępnej, całodobowej stacji wodorowej, która będzie zasilać nie tylko autobusy, ale też samochody osobowe i ciężarowe. W ramach umowy podpisanej przez ORLEN z Miejskim Przedsiębiorstwem Komunikacji w Poznaniu koncern w najbliższych 15 latach dostarczy na potrzeby poznańskiej komunikacji 1,8 mln kg paliwa wodorowego, którym będzie tankowane 25 autobusów. To największy tego typu projekt wodorowy w Polsce i jeden z nielicznych tak dużych w Europie. Inwestycja wpisuje się w strategię wodorową Grupy ORLEN, w ramach której do 2030 roku na realizację projektów wodorowych, wspierających transformację energetyczną, przeznaczone zostanie 7,4 mld zł.

źródło: Orlen Fot.: mat. pras. archiwum

Zobacz podobne

Dariusz Klimczak ministrem infrastruktury

KM

Statek – muzeum „Sołdek” przed modernizacją w Gdańskiej Stoczni „Remontowej”

Autor

Kormoran-21. Największe ćwiczenie lotnictwa morskiego

BS

Zostaw komentarz

Ta strona wykorzystuje pliki cookie, aby poprawić Twoją wygodę. Zakładamy, że nie masz nic przeciwko, ale możesz zrezygnować, jeśli chcesz. Akceptuję Czytaj więcej

Polityka prywatności i plików cookie