Polski Portal Morski
Aktualności Edukacja Ministerstwo Środowisko

Głosuj na obiekty Wód Polskich w konkursie „Modernizacja Roku & Budowa XXI Wieku”!

Nowoczesne obiekty hydrotechniczne Wód Polskich mają szansę na prestiżowe wyróżnienie. Zbiornik Szalejów Górny i Stopień Wodny w Januszkowicach zostały zgłoszone do plebiscytu organizowanego w ramach 28. edycji Ogólnopolskiego Otwartego Konkursu „Modernizacja Roku & Budowa XXI Wieku”. Plebiscyt trwa do 9 maja. Zachęcamy do oddania głosu!

Celem Konkursu „Modernizacja Roku & Budowa XXI Wieku” jest wyłonienie i nagrodzenie przedsięwzięć budowlanych wyróżniających się szczególnymi walorami związanymi z funkcjonalnością, jakością i wpływem na poprawę warunków urbanistycznych. Jego ideą jest wspieranie i propagowanie działań dla ratowania obiektów i budowli dziedzictwa narodowego, a także promocja modernizacji, przebudowy i rozbudowy obiektów i urządzeń dla uzyskania efektów użytkowych i estetycznych.

Projekty biorące udział w Konkursie oceniane są między innymi pod względem ich funkcjonalności, nowoczesności zastosowanych technologii czy wpływu ich realizacji na wywołanie pozytywnych efektów ekologicznych. Propozycje obiektów mogą zostać zgłoszone do Konkursu przez inwestora, wykonawcę lub projektanta danej inwestycji.

W założenia konkursy wpisują się obiekty Wód Polskich: nowy suchy zbiornik przeciwpowodziowy Szalejów Górny oraz zmodernizowany stopień wodny w Januszkowicach. Zachęcamy do głosowania na nasze obiekt! Plebiscyt potrwa do 9 maja. Głos można oddać na oba projekty równocześnie. Poniżej linki do głosowania:

Głosuj na projekt „Suchy zbiornik przeciwpowodziowy na rzece Bystrzyca Dusznicka w miejscowości Szalejów Górny”.

Głosuj na projekt” Modernizacja śluzy oraz sterowni na stopniu wodnym Januszkowice wraz z przebudową awanportów”.

Warto podkreślić, że w poprzedniej edycji konkursu Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu otrzymało nagrodę w Ogólnopolskim Konkursie „Modernizacja Roku & Budowa XXI wieku” za budowę suchego zbiornika przeciwpowodziowego Roztoki Bystrzyckie na potoku Goworówka. Komisja konkursowa doceniła wówczas obiekt za nowoczesne rozwiązania i realizację budowy zgodnie z wszelkimi wymogami środowiskowymi.

Zbiornik przeciwpowodziowy Szalejów Górny

Polder Szalejów Górny to niezwykle ważny z perspektywy ochrony przeciwpowodziowej obiekt, zlokalizowany na rzece Bystrzyca Dusznicka. Budowla została oddana do użytku pod koniec 2023 r. Jest to największy obiekt czynnie chroniący Ziemię Kłodzką przed powodzią. Pojemność zbiornika wynosi 9,9 mln m³, a powierzchnia zalewu przy maksymalnym piętrzeniu osiąga 118,7 ha. Zapora ma długość 735 m. 

Razem z pozostałymi trzema polderami: w Boboszowie, Roztokach i Krosnowicach, tworzy kaskadę służącą systemowemu zarządzaniu przepływem wód wezbraniowych. Celem jest ochrona życia i mienia mieszkańców Ziemi Kłodzkiej oraz poprawa bezpieczeństwa przeciwpowodziowego całego regionu. Łączna pojemność retencyjna tych czterech obiektów wynosi ponad 16 mln m³. Zbiornik Szalejów Górny kontroluje zlewnię o powierzchni 128,6 km², co stanowi około 64% powierzchni zlewni Bystrzycy Dusznickiej.

Wykonawcą inwestycji jest firma Power Construction Corporation of China Ltd., Oddział w Polsce.

Stopień Wodny Januszkowice

Modernizacja stopnia wodnego w Januszkowicach zakończyła się w 2023 roku. Jej koszt to ok. 233 mln zł, przy 195 mln zł dofinansowania unijnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Zrealizowany na tym obiekcie Projekt obejmował przebudowę małej komory śluzy poprzez jej rozbiórkę i budowę w jej miejscu komory o parametrach 190 m długości i 12 m szerokości użytkowej, a także przebudowę istniejącej komory pociągowej. Dzięki zastosowanym w czasie modernizacji rozwiązaniom możliwa jest oszczędność wody oraz energii zużywanej w czasie śluzowania.

Na śluzie zmodernizowana została również infrastruktura i obiekty towarzyszące, w tym m. in. sterownia, awanporty i tama rozdzielcza. Wybudowano nowy slip do wodowania jednostek wraz z nabrzeżem postojowym, a także ciągi komunikacyjne. Nowym obiektem jest również plac składowy pełniący funkcję miejsca przeładunku jednostek pływających.

Na stopniu wodnym w Januszkowicach Wody Polskie w Gliwicach ukończyły w 2023r. modernizację śluzy, jednak prace na nim prowadzone były już wcześniej – w 2021 r., bowiem w ramach Projektu pn. „Modernizacja jazów odrzańskich na odcinku w zarządzie RZGW Wrocław, woj. opolskie – etap I” zrealizowały przebudowę jazu, która wraz ze śluzą wchodzi w skład tego obiektu hydrotechnicznego.

Dzięki inwestycji zwiększył się poziom bezpieczeństwa użytkowników Odrzańskiej Drogi Wodnej, a stopień wodny w Januszkowicach został przystosowany do standardów europejskiej drogi wodnej. Ponadto, zwiększona została rola i znaczenie niskoemisyjnych środków transportu, co przyczyni się do poprawy jakości środowiska.

Wykonawcą modernizacji jest firma PORR S.A.

Źródło/fot.: Wody Polskie

Zobacz podobne

Rosja prawdopodobnie znalazła port pozwalający jej obejść sankcje naftowe

BS

GAZ – SYSTEM opracował Krajowy Dziesięcioletni Plan Rozwoju Przemysłowego na lata 2022 – 2031

BS

Policja prowadzi czynności w sprawie obywateli Niemiec, którzy dryfowali na jeziorze Resko

KM

Zostaw komentarz

Ta strona wykorzystuje pliki cookie, aby poprawić Twoją wygodę. Zakładamy, że nie masz nic przeciwko, ale możesz zrezygnować, jeśli chcesz. Akceptuję Czytaj więcej

Polityka prywatności i plików cookie