Polski Portal Morski
Aktualności Extra

Taryfy 2021. Wody Polskie na straży niskich cen

Gminy i przedsiębiorstwa wodno-kanalizacyjne ustalają stawki opłat za wodę i ścieki na najbliższe 3 lata. Propozycje nowych cen wpływają do Wód Polskich, gdzie są wnikliwie analizowane. Wody Polskie, jako regulator mają za zadanie sprawdzić czy proponowane przez samorządy taryfy są racjonalne i rzeczywiście dotyczą kosztów dostarczania wody i odprowadzania ścieków.

Do 11 RZGW wpłynęło łącznie 2548 wniosków taryfowych od przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych i gmin, w tym. Aż  94 % czyli 2403 to wnioski o wzrost cen za wodę i ścieki.

Jak rozpatrywano wnioski? Dane na dzień 9 lipca br.:

 • 960 wnioski rozpatrzone pozytywnie,
 • 798 decyzje odmawiające zatwierdzenia taryf;
 • 177 odmowy wszczęcia postępowania z przyczyn formalnych;
 • 613 wnioski jeszcze procedowane przez organ regulacyjny.

Do Prezesa Wód Polskich wpłynęło 141 odwołań od decyzji odmawiających zatwierdzenia taryf.

Główne czynniki wydania decyzji odmawiających zatwierdzenia taryf to:

 • wysoka marża zysku;
 • brak optymalizacji kosztów;
 • zawyżone koszty amortyzacji na części środków trwałych;
 • zawyżanie kosztów eksploatacyjnych.

Wody Polskie analizują warunki ekonomiczne działalności gospodarczej przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych, w tym pobieranej marży zysku oraz celowości ponoszonych kosztów. W trosce o ochronę interesów odbiorców przed nieuzasadnionym wzrostem cen za wodę i odbiór ścieków, Wody Polskie zwróciły uwagę na zagrożenia w części przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych:

 • źle skalkulowane inwestycje przynoszące przedsiębiorstwom wod-kan wysoki wzrost kosztów bez efektów ekonomicznych tj. zwiększenia ilości sprzedanej wody lub odebranych ścieków;
 • gwałtowny wzrost podatków od nieruchomości lub opłat dzierżawnych nakładanych przez samorządy (przykład miasta Łodzi);
 • wydzielenie kilku spółek komunalnych wod-kan generujących dodatkowe koszty powodujące wzrost cen za wodę i ścieki (operator wod-kan, oczyszczalnia, spółka infrastrukturalna). Przykład miast, które wprowadziły takie rozwiązania: Łódź i Gdańsk.
 • Finansowanie przez gminy innych zadań ustawowych z zysków przedsiębiorstw wod-kan – niewykorzystywanie zysku bezpośrednio na realizację inwestycji w obszarze wod-kan.

W latach 2015 – 2019 przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne wypłaciły swoim właścicielom, czyli gminom dywidendy na łączną kwotę ponad pół miliarda złotych. To dodatkowy koszt ukryty w taryfach, jaki ponoszą mieszkańcy gmin. Proceder ten nadal trwa.

Miasta, gdzie spółki wod-kan wypłaciły najwyższe dywidendy: Wrocław, Gdańsk, Bielsko-Biała, Lublin, Łódź, Głogów, Grudziądz, Opole, Siedlce.

Średnia stawka za wodę i ścieki w Polsce wynosi 12 zł, co odpowiada standardom europejskim.

Zadaniem Wód Polskich, jako organu regulacyjnego, jest ochrona interesów odbiorcy usług przed nieuzasadnionymi podwyżkami cen.

– Prawo do wody, która jest niezbędna do życia to podstawowe prawo człowieka. Musimy więc dbać o to, żeby w tym zakresie nie doszło do żadnych wykluczeń. Gospodarka wodno-kanalizacyjna to nie jest biznes, na którym można zarabiać i wyciągać pieniądze – podkreślił w czasie konferencji prasowej Przemysław Daca, Prezes PGW Wody Polskie.

Źródło Wody Polskie

Zobacz podobne

Przedstawiciele Banku Światowego z wizytą w Szczecinie. Wody Polskie zaprezentowały zaawansowanie priorytetowych inwestycji

KM

Rusza rozbudowa Naftoportu z Grupy PERN. Już niedługo największe zbiornikowce pojawią się w Gdańsku

BS

Dorzecze Parstęty z szansą na realizację ambitnego programu naturalnej odbudowy cieku

KM

Zostaw komentarz

Ta strona wykorzystuje pliki cookie, aby poprawić Twoją wygodę. Zakładamy, że nie masz nic przeciwko, ale możesz zrezygnować, jeśli chcesz. Akceptuję Czytaj więcej

Polityka prywatności i plików cookie