Polski Portal Morski
Aktualności Porty Ważne

Inwestycje w portach przynoszą setki milionów zysków!

Wielomiliardowe inwestycje w największych polskich portach przynoszą oczekiwane wyniki. A przecież wiele przedsięwzięć jest na ukończeniu, część w realizacji, co otwiera jeszcze lepszą perspektywę. Potwierdził to wiceminister infrastruktury Arkadiusz Marchewka, odpowiedzialny w rządzie za gospodarkę morską,  przywołując na posiedzeniu merytorycznej komisji sejmowej wstępne wyniki portów. – Gdańsk w minionym roku zanotował zysk netto na poziomie 224,4 mln zł–wyliczał.  – Zarząd Morskiego Portu Gdynia – 113 mln zł a Zarząd Portów Szczecin i Świnoujście około 141,8 mln zł.

– Jeśli chodzi o kwestie dotyczące przeładunków, to ubiegły rok został zamknięty na poziomie niecałych 150 mln ton towarów. To rzeczywiście pokazuje, jak istotną rolę w procesach gospodarczych odgrywają polskie porty– kontynuował minister podsumowując te wyniki.

Terminal kontenerowy w Świnoujściu – kolejne działania

Minister Marchewka po raz kolejny podkreślił znaczenie budowy głębokowodnego terminalu kontenerowego w Świnoujściu.

– Ten projekt jest jednym z najbardziej istotnych, realizowanych w ramach gospodarki morskiej, które nadzorujemy – stwierdził wyliczając kolejne działania zaangażowanych w jego realizację podmiotów.

 I tak Urząd Morski w Szczecinie ogłosił przetarg na wywiad ferromagnetyczny pod budowę falochronu, który będzie osłaniał port kontenerowy. UM posiada już oferty przetargu dotyczące przeprowadzenia analizy nawigacyjnej toru podejściowego o długości ok. 70 km. Zostały również uzupełnione dokumenty dotyczące wydania pozwolenia lokalizacyjnego do Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie.

– Prace idą zgodnie z planem i jesteśmy zdeterminowani, aby realizować to z dużym zaangażowaniem, bo uważamy tę inwestycję za strategiczną – dodał wiceminister infrastruktury.

Bezprecedensowe inwestycje w Świnoujściu i Szczecinie

Jarosław Siergiej, prezes Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście potwierdził wyniki finansowe przywołane wcześniej przez wiceministra infrastruktury. Dodał, iż jest to wynik o 37 mln lepszy niż rok wcześniej, pomimo nieznacznie niższych przeładunków.

Prezes Siergiej w kalejdoskopowym skrócie przybliżył inwestycje w zespole portów: zakończone, będące w trakcie i na początku procesu realizacji. Dotyczy to 10 ważnych przedsięwzięć.

Prezes rozpoczął od Kanału Dębickiego i Basenu Kaszubskiego. Głównym celem realizowanych tu inwestycji jest poprawa dostępu do portu w Szczecinie dla statkówo większym zanurzeniu – ok. 11,15 m i większej długości. Wiążą się oczywiście z pogłębionym torem do 12,5 m ze Świnoujścia.

– Obie inwestycje są obecnie na poziomie końcowym z zaawansowaniem w zależności od obszaru ok. 80-90 proc. – informuje prezes.

Przystosowanie infrastruktury terminala promowego w Świnoujściu do obsługi transportu intermodalnego i budowa jednego stanowiska promowego o długości 270 m, pozwalająca przyjmować promy o długości do 240 m – to kolejna inwestycja. Jest zakończona.

Trwa teraz rozliczanie finansowe inwestycji.

Kolejnym przedsięwzięciem jest budowa stanowiska statkowego do eksportu gazu LNG w porcie zewnętrznym w Świnoujściu. Umożliwi reeksport gazu oraz bunkrowanie. Zadanie jest na ukończeniu. Trwają prace odbiorowe.

Prezes wymienia również inwestycje w infrastrukturę kolejową w Szczecinie i Świnoujściu. Ta inwestycja także został zakończona i jest rozliczana. W ramach przedsięwzięcia dokonano m.in. modernizacji wiaduktu kolejowego w Szczecinie, infrastruktury torowej, jak i elektryfikacji portu.

Modernizowana jest także cała infrastruktura wodna, kanalizacyjna, przesyłowa, elektroenergetyczna i teleinformatyczna.

Terminal

Jeśli chodzi o działania związane z terminalem kontenerowym, ze strony Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście został wykonany operat środowiskowy i wydana została decyzja środowiskowa. Ostateczną Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska wyda po rozpatrzeniu wniesionych skarg.

ZMPSiŚ wystąpił też do wojewody zachodniopomorskiego o wydanie decyzji o lokalizacji inwestycji w zakresie budowy portu zewnętrznego. Przypomnijmy też podpisanie umowy przedwstępnej z wybranym wykonawcą – konsorcjum Deme Concessions oraz QTerminals.

– Podpisanie umowy przyrzeczonej przewidywane jest na przełomie pierwszego i drugiego kwartału tego roku – dodał prezes Siergiej. – Czekamy na ostateczną decyzję środowiskową.

Prezes przywołał także port instalacyjny. Inwestycja realizowana jest wspólnie przez Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście w części dotyczącej budowy nabrzeża oraz placu bezpośrednio przy nabrzeżu, a także w części zaplecza przez spółkę Orlen Neptun. Zarząd Morskich Portów wybrał wykonawcę – spółkę PORR do realizacji pierwszego etapu: budowa dwóch nabrzeży o łącznej długości prawie 500 m.

Kolejna inwestycja to budowa multimodalnego węzła przeładunkowego na Ostrowie Grabowskim w Porcie w Szczecinie. Wzmocni funkcje terminala kontenerowego w Szczecinie, a także poprawi dostępność kolejową do obszaru Ostrowa Grabowskiego, czyli wolnych terenów inwestycyjnych i rozwojowych w szczecińskim porcie.

Ostatnia inwestycja dotyczy zapewnienia odbioru oleju i innych odpadów ze statków w Świnoujściu w celu spełnienia wymagań środowiskowych.

Przedsięwzięcia w miliardach!

Dostępu do portu w Szczecinie (Kanał Dębicki i Basen Kaszubski) to koszt odpowiednio

304 mln i 390 mln (dofinansowanie ze środków unijnych 127 mln i 203 mln).

Przystosowanie infrastruktury terminala promowego w Świnoujściu do obsługi transportu intermodalnego – koszt ok. 270 m.

Budowa stanowiska statkowego dla eksportu LNG w porcie zewnętrznym w Świnoujściu pochłonie 123 mln zł. Dofinansowanie wynosi 27,9 mln zł.

Poprawa dostępu kolejowego do portów morskich w Szczecinie i Świnoujściu: wspólna inwestycja ze spółką PKP PLK. Koszt ok. 1,4 mld zł, udział finansowy ZMPSiŚ – ponad 98,3 mln zł, w tym prawie 30 mln zł dofinansowania z funduszy unijnych.

Realizowana rozbudowa i modernizacja infrastruktury technicznej w portach w Szczecinie i w Świnoujściu pochłonie 170 mln. Dofinansowanie jest na kwotę 57 mln zł.

– Jeśli chodzi o budowę dostępu morskiego i lądowego do głębokowodnego terminala kontenerowego w porcie zewnętrznym w Świnoujściu, to całkowita wartość inwestycji jest szacowana na ponad 15 mld zł – dodaje prezes Jarosław Siergiej.

Zwraca uwagę, że inwestycja wymaga współpracy wielu partnerów: Urzędu Morskiego w Szczecinie, wykona infrastrukturę dostępową za ok. 10 mld zł. Wkład zarządu morskich portów to ok. 1 mld zł, z czego planowane dofinansowanie w ramach instrumentu CEF-2 jest na poziomie 304 mln zł a część do zalądowienia ( budowa pirsu przeładunkowego wraz z nabrzeżem) oraz niezbędną infrastruktura, to ok. 3-4 mld zł.

Budowa portu instalacyjnego w Świnoujściu dla morskich siłowni wiatrowych – całkowita wartość etapu I wynosi 422 mln, z czego dofinansowanie na poziomie 307 mln zł. Obszar portu – 46 ha, z dużym potencjałem rozwojowy, jeśli chodzi o branżę morskiej energetyki wiatrowej i jej obsługę.

Trwająca budowa multimodalnego kolejowego węzła przeładunkowego na Ostrowie Grabowskim w porcie w Szczecinie – prawie 9 mln euro, z czego dofinansowanie jest na poziomie 4,3 mln euro.

Piotr Jasina

Zobacz podobne

Zmiany w Prawie wodnym w zakresie gospodarki wodno-ściekowej

KM

Studenci Akademii Morskiej z wizytą w Wodach Polskich

KM

Pierwszy na świecie masowiec napędzany wiatrem zakończył swój dziewiczy rejs

BS

Zostaw komentarz

Ta strona wykorzystuje pliki cookie, aby poprawić Twoją wygodę. Zakładamy, że nie masz nic przeciwko, ale możesz zrezygnować, jeśli chcesz. Akceptuję Czytaj więcej

Polityka prywatności i plików cookie