Polski Portal Morski
Aktualności Forum Ekspertów Inne Turystyka Ważne

Pomorze Zachodnie. Miliardy na drogi, tunele i obwodnice!

Polska Morska rozmawia z Łukaszem Lendnerem, dyrektorem zachodniopomorskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

Po dekadach jałowych dyskusji, wreszcie możemy mówić o krokach milowych dotyczących zachodniej obwodnicy Szczecina.

Faktycznie, ta obwodnica cały czas była rysowana na papierze. Rzeczywiste działania rozpoczęliśmy w 2017 roku, po decyzjach ministra infrastruktury Andrzeja Adamczyka o przyznaniu funduszy na konkretne prace geologiczne, kluczowe przy takich inwestycjach. Przekazane nam 24 miliony złotych pozwoliły wykonać m.in. 45 km odwiertów geologicznych, 18 km sondowań, i na tej podstawie powstała koncepcja obwodnicy zachodniej. W ubiegłym roku otrzymaliśmy z ministerstwa kolejne fundusze, aż 400 milionów złotych. Rozpoczęliśmy więc kolejny etap przygotowania inwestycji: na bazie dokumentów koncepcyjnych, prac geologicznych przygotowujemy projekty budowlane, które umożliwią nam złożenie wniosku o decyzję ZRID (pozwolenie na budowę). W tych 400 milionach są też fundusze na wypłatę odszkodowań za nieruchomości. Pozwoli to zarezerwować grunty na całym przebiegu drogi, a to niezwykle ważne, bo tereny wokół Szczecina mocno się urbanizują.

Wykonawcy już są, jest podział robót?

Istotnie, te przetargi zostały rozstrzygnięte. Pod koniec listopada podpisaliśmy umowy, jest dwóch wykonawców, spotykamy się z projektantami i ruszyły prace projektowe.
Pierwszy z wykonawców odpowiada za fragment drogowy od autostrady A6 (węzeł łączący ZOS z obwodnicą Warzymic i Przecławia) do Polic. To jest odcinek długości 25,5 km. Tunel jest w kolejnym odcinku drogi, od Polic do Goleniowa o długości 22,3 km. Tu prace projektowe będą znacznie trudniejsze, potrwają dłużej z uwagi na tunel o długości 5 km. Prace projektowe tego odcinka i tunelu to 40 milionów złotych. Prace projektowe części drogowej od Kołbaskowa kosztować będą 15 mln zł.

Ile czasu potrzeba na ten etap?

Projektowanie części tunelowej potrwa 15 miesięcy, po czym po zatwierdzeniu projektu, co może potrwać kolejne kilka miesięcy złożymy dokumentację w Urzędzie Wojewódzkim z wnioskiem o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację tej inwestycji. Liczymy, że decyzję powinniśmy mieć po około 7 miesiącach. Po uzyskaniu pozytywnej decyzji będziemy mogli rozpisać przetarg na wybór wykonawcy robót budowlanych. Równocześnie wraz z wydaniem decyzji ZRID rozpocznie się procedura odszkodowawcza za nieruchomości przejęte pod drogę.

Kiedy rozpocznie się budowa?

Jeżeli w 2024 uzyskamy pozwolenie na budowę, rozpiszemy przetarg, to jest szansa na przełomie 2025 i 2026 roku wybrania wykonawcy robót. Wówczas zakończenie budowy powinno nastąpić na przełomie 2030 i 2031 roku. Mam na myśli część tunelową. Część drogowa może być ukończona około dwóch lat wcześniej. Realizacja obwodnicy, wraz z finansowaniem ujęta jest w przyjętym w połowie grudnia rządowym programie budowy dróg krajowych do roku 2030.

Koszty?

W tej chwili szacowane są na ponad 5 miliardów złotych, ale ostateczne szacunki mogą się jeszcze zmienić. Będą zależały od rozwiązań technicznych, jakie zostaną przyjęte na etapie prac projektowych, które właśnie zostały rozpoczęte. To najważniejsza i kluczowa część przygotowania tej inwestycji.

Przejazd tunelem pod Świną oddala się. Mieszkańcy, turyści mają nadzieję, że w przyszłym sezonie już nie będą tkwić w korkach przed przeprawą promową?

Spodziewamy się, że jeszcze przed wakacjami tunel będzie oddany do użytkowania. Roboty są bardzo zaawansowane. Rozpoczęły się w prace instalacyjne wentylacji w tunelu, systemów bezpieczeństwa. Wykonawca ukończył właśnie montaż elementów jezdnych, pozostało położenie warstw bitumicznych. Mamy deklaracje, że prace instalacyjne potrwają do marca przyszłego roku. Potem będą próby działania systemów bezpieczeństwa tunelu, wentylacji, dróg ewakuacyjnych i wszelkie niezbędne odbiory, w tym z udziałem służb ratowniczych. To bardzo ważny etap, gdyż przed oddaniem do użytkowania będzie trzeba mieć całkowitą pewność, że wszystko jest gotowe na 100 %.

Na ostatnim fragmencie ekspresowej „trójki” w kierunku Świnoujścia roboty także trwają.

To kluczowa kwestia dla ukończenia tej ważnej trasy, będącej w transeuropejskim korytarzu transportowym Bałtyk-Adriatyk. Odcinek długości 33 km, to w sumie dwa zadania: pierwsze, to fragment od Świnoujścia do Dargobądza, drugie – od Dargobądza do Troszyna. Cały odcinek S3 od północy do południa, to około 470 km. Oddział wrocławski GDDKiA finalizuje odcinek w swoim obszarze do granicy z Czechami z ponad 2 kilometrowy tunelem. Plan jest taki, że w połowie 2024 roku, kiedy nasze odcinki drogi S3 oddamy do użytkowania, cała „trójka” będzie gotowa.
W tej chwili zaawansowanie robót w jest na poziomie 25%. Wykonawcy ruszyli ostro z robotami mostowymi i drogowymi, to widać jadąc do Wolina, Międzyzdrojów i Świnoujścia. Na trasie prowadzone są prace ziemne – wykopy pod nową trasę (z wydobytego gruntu w innych miejscach powstają nasypy), taka budowa to przemieszczanie dziesiątek tysięcy ton mas ziemnych.
W kilku miejscach korzystamy już z objazdów. Są utrudnienia i ograniczenia prędkości, ale to niezbędne by wykonać trasę główną. Zasadnicze roboty będą trwały w przyszłym roku, bo wiosną 2024 roku planowane są już prace wykończeniowe.

Kiedy kierowcy będą mogli korzystać z obwodnicy Koszalina i Sianowa?

W 2019 roku oddaliśmy część obwodnicy Koszalina, ale z uwagi na warunki geologiczne w obszarze Góry Chełmskiej, musieliśmy wyłączyć odcinek około 7 km z realizacji. Został on całkowicie przeprojektowany. Z powodu zagrożeń wodno-gruntowych trzeba było zrezygnować z wykopów i zaprojektować estakadę o długości 800 metrów, która nie narusza tego masywu, przechodzi między innymi nad linią kolejową bez ingerencji w wody podziemne.
Największe zaawansowanie jest na obwodnicy Sianowa. Tę część chcemy jak najszybciej uruchomić, do tego musi być też ukończony węzeł Sianów Zachód. Natomiast planowane uruchomienie obwodnicy Koszalina to przełom 2023 i 2024 roku.

To nie wszystkie ważne informacje dotyczące drogi ekspresowej nr 6?

Pod koniec września podpisaliśmy umowę na realizację odcinka Koszalin-Sławno, zaś w listopadzie – na odcinek Sławno-Słupsk. Inwestycje będą realizowane w formule optymalizuj i buduj. Łącznie to 46 km nowej drogi ekspresowej. Wartość całkowita inwestycji to ponad 1,5 miliarda złotych. Wykonawcy mają 10 miesięcy na optymalizację rozwiązań projektowych. Ale tu mamy pozwolenie na budowę, przekazaliśmy teren wykonawcom. Pierwsze prace przygotowawcze powinny ruszyć już na wiosnę, a po opracowaniu projektów wykonawczych rozpoczną się roboty zasadnicze.
Zgodnie z zawartymi umowami jesienią 2025 roku te dwa fragmenty drogi ekspresowej między Koszalinem a Słupskiem mają być oddane do użytkowania. Warto zaznaczyć, że będzie to oznaczało ukończenie całej drogi ekspresowej S6 między Szczecinem a Gdańskiem. Prace w obszarze województwa pomorskiego są także zaawansowane. Jeszcze w tym roku ma być otwarta tak zwana trasa kaszubska. Na pozostałe fragmenty również zawarto umowy w formule zaprojektuj i wybuduj, wykonawcy kończą dokumentację i będą wnioskować o pozwolenia na budowę i ruszać z robotami. Na koniec 2025 roku Szczecin i Gdańsk będą już całkowicie skomunikowane drogę ekspresową.

Kiedy będzie gotowa kolejna trasa szybkiego ruchu, ekspresowa jedenastka?

Nie chciałbym zapeszyć, ale tutaj warto pochwalić wykonawców. To jest najszybciej realizowana obecnie nasza budowa. To 48 km drogi między Koszalinem a Bobolicami. Mamy tu trzech wykonawców. Pierwszy realizuje fragment drogi między węzłami Koszalin Zachód i Zegrze Pomorskie. Wykonanie prac przekracza 80%. Następny odcinek do węzła Kłanino jest zrealizowany w 75 procentach. A zaawansowanie robót na odcinku Kłanino – Bobolice zbliża się do 70 procent. To jest bardzo duże zaawansowanie prac inwestycji, którą rozpoczęliśmy przecież latem ubiegłego roku.
We wrześniu przyszłego roku chcemy oddać do użytku cały 50-kilometrowy odcinek ekspresówki. Koszt budowy tu również przekracza 1,5 miliarda złotych.

W Zachodniopomorskiem pozostał jeszcze fragment od Bobolic do Szczecinka?

Faktycznie, to ostatni fragment S11, którym się zajmujemy. Uzyskaliśmy właśnie pozwolenie na budowę i trwają procedury odszkodowawcze. Fragment ten ma 24 km i został wpisany do nowego rządowego programu budowy dróg. Gdy będziemy mieć wszystkie dokumenty formalne zatwierdzone, to będziemy uruchamiać postępowanie przetargowe. Mam nadzieję, że w przyszłym roku rozstrzygniemy przetarg i wybierzemy wykonawcę tego odcinka S11. W perspektywie roku 2026 możemy mówić o zakończeniu tego odcinka i całej S11 na naszym terenie. Muszę dodać, my jesteśmy najbardziej zaawansowani w kraju jeżeli chodzi o realizację S11, ale w województwach położonych na południe również trwają przygotowania do jej budowy. Do 2030 roku powstać ma cała trasa do Poznania i dalej na Śląsk.

Skala i koszt tych inwestycji szokują, można dostać drogowego zawrotu głowy…

I nie ma w tym przesady. Od 2016 roku do dziś zaprojektowaliśmy i wybudowaliśmy ponad 220 kilometrów dróg szybkiego ruchu o wartości ponad 5,3 miliarda złotych. To przede wszystkim S6 od Goleniowa do Koszalina oraz S3 od Szczecina do Parłówka, ale też przebudowa A6 i obwodnice Wałcza na S10, Szczecinka na S11 i Myśliborza na DK26
To nie wszystko ponieważ w tej chwili jesteśmy w trakcie budowy w sumie kolejnych 150 km dróg za (uwaga!) 7 miliardów złotych. To są ogromne kwoty wydatkowane na kolejne odcinki S3, S6 i S11 oraz kolejne obwodnice – Przecławia i Warzymic na DK13, Gryfina na DK31 i Szczecinka na DK20.

Mimo tych imponujących danych, zapóźnienie infrastruktury drogowej były ogromne. Została nam jeszcze jedna droga – krajowa 10, co z nią?

Obecnie mamy w województwie 325 km dróg szybkiego ruchu – to głownie efekt wytężonej pracy ostatnich lat, ale docelowo mamy mieć około 650 km –można powiedzieć, że jesteśmy na półmetku.
Oczywiście do zakończenie budowy kompletnej sieci dróg szybkiego ruchu konieczna jest też ekspresowa dziesiątka, nie zapomnieliśmy o tej trasie. Ta inwestycja jest przed nami. Odpowiadamy za odcinek S10 od Szczecina do Piły. Musimy tu wykonać 114 km nowej drogi, a więc olbrzymi plac budowy, porównywalny z budową drogi ekspresowej S6. W ubiegłym roku uzyskaliśmy decyzja środowiskową, mamy wybrany przebieg, teraz w tym korytarzu trwają prace nad Koncepcjami Programowymi i prowadzone są badania geologiczne. Droga będzie podzielona na około 8 odcinków realizacyjnych. To również zadanie, które jest w nowym rządowym programie budowy dróg.
Jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planami, to za kilka lat również ta droga będzie gotowa.
Przypomnę jeszcze realizowany przez nas rządowy program budowy 100 obwodnic – dedykowany mniejszym miejscowościom. W naszym województwie w ramach tego programu powstaje 9 obwodnic, o łącznej długości 50 km. Koszt realizacji także bardzo duży, bo ok. 1,3 mld zł.
Dwie obwodnice, Gryfina i Szczecinka, już realizujemy. Dla obwodnic na DK22 – Rusinowa i Wałcza uzyskaliśmy w tym roku decyzje środowiskowe, wkrótce powinniśmy mieć taką decyzję dla obwodnicy Szwecji. W przypadku obwodnicy Kołbaskowa na DK13 czekamy na pozwolenie na budowę. Jeśli chodzi o obwodnice Stargardu i Złocieńca na DK20 oraz Człopy na DK22 – to trwają procedury uzyskania decyzji środowiskowych.
Jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem, realizację tych obwodnic będziemy stopniowo kończyć do 2028 roku.

Łukasz Lender Dyrektor O GDDKiA Szczecin


PJ 

Zobacz podobne

Spółka PGNiG Upstream Norway zawarła umowę na użytkowanie platformy wiertniczej Deepsea Yantai z firmą Odfjell Drilling

KM

Kanał Żeglugowy na Zalew Wiślany: jest nowa pogłębiarka

AZ

Nowe znaczenie Bałtyku

BS

Zostaw komentarz

Ta strona wykorzystuje pliki cookie, aby poprawić Twoją wygodę. Zakładamy, że nie masz nic przeciwko, ale możesz zrezygnować, jeśli chcesz. Akceptuję Czytaj więcej

Polityka prywatności i plików cookie