Polski Portal Morski
Aktualności Bezpieczeństwo Forum Ekspertów Środowisko

GAZ-SYSTEM: powstała Rada Naukowa

21 września 2023 r. Prezes Zarządu GAZ-SYSTEM powołał interdyscyplinarną Radę Naukową – grono doradcze Zarządu Operatora Systemu Przesyłowego. Rada składa się z uznanych ekspertów i przedstawicieli świata nauki, reprezentujących różne obszary tematyczne związane z funkcjonowaniem spółki: energetykę, bezpieczeństwo, prawo, ekologię i ochronę zdrowia.

– GAZ-SYSTEM – jako jeden z kluczowych podmiotów sektora infrastruktury energetycznej – pełni strategiczną rolę dla polskiego bezpieczeństwa energetycznego i rozwoju polskiej gospodarki. Z tego względu  inspiracja i fachowe ekspertyzy uznanych naukowców tworzących  Radę Naukową pozwolą spółce skutecznie prowadzić proces transformacji energetycznej i rozwijać sektor gazów zdekarbonizowanych. Doceniam takie działania, w ramach których  spółki Skarbu Państwa wykazują inicjatywę, aby dbać o polską rację stanu w działalności biznesowej oraz uwzględniać dobrostan wszystkich uczestników tego procesu w sposób zrównoważony dla człowieka, natury i państwa – powiedziała Anna Łukaszewska-Trzeciakowska – Pełnomocnik rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej.

Głównym zadaniem Rady jest wspieranie zarządu spółki w przyszłych obszarach działalności, identyfikowanie wyzwań i szans dla GAZ-SYSTEM związanych z rozwojem strategicznym, a także konsultacje w zakresie realizacji celów strategicznych Spółki, wskazanych w „Strategii Spółki do 2033 z perspektywą do 2040”.

-Transformacja energetyczna, mimo, że wymaga radykalnych zmian w infrastrukturze, gospodarce, prawie i świadomości, powinna być prowadzona w sposób przyjazny i zrównoważony wobec otoczenia, w którym działamy. Przed GAZ-SYSTEM stoją ambitne cele na najbliższą dekadę: rozbudowujemy dotychczasową infrastrukturę a jednocześnie planujemy wykorzystanie zupełnie nowych technologii. To wszystko powinno być racjonalne kosztowo, bezpieczne oraz wykonane z szacunkiem dla środowiska naturalnego i ludzi – powiedział Marcin Chludziński – Prezes Zarządu GAZ-SYSTEM.

Strategia na najbliższe dziesięciolecie, przyjęta przez spółkę, obejmuje wiele aspektów, których wzajemne oddziaływanie musimy wziąć pod uwagę. To powód, dla którego zaprosiliśmy do współpracy uznane autorytety wielu branż i środowisk akademickich. Kompleksowe podejście do przyszłości energetyki, z uwzględnieniem roli gazów zdekarbonizowanych, zapewni najlepsze funkcjonowanie spółki i polskiej gospodarki – dodał Chludziński.

GAZ-SYSTEM od 2025 r. będzie podlegał Dyrektywie o sprawozdawczości przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju (CSRD – Corporate Sustainability Reporting Directive). W związku z tym wzrośnie liczba czynników – środowiskowych, społecznych, zarządczych – które spółka powinna uwzględniać w procesie planowania strategicznego.  

Aktualna strategia spółki oparta jest na trzech filarach: 

 • utrzymanie bezpieczeństwa infrastruktury przesyłowej poprzez sprawowanie funkcji operatora systemu przesyłowego oraz systemu skraplania gazu ziemnego;
 • rozwój nowych rynków gazów: wodoru i biometanu, a także wychwyt, transport i magazynowanie CO2;
 • dążenie do neutralności klimatycznej w całym łańcuchu wartości spółki, minimalizacja   wpływu na środowisko poprzez obniżenie uciążliwości inwestycji i eksploatacji oraz postawienie człowieka w centrum strategii poprzez dbałość o jego bezpieczeństwo i dobrostan.

W ramach powyższych obszarów spółka wyznaczyła do realizacji następujące cele strategiczne:  

 • wykorzystanie infrastruktury GAZ-SYSTEM do zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego regionu;
 • utrzymanie całkowitej niezależności od dostaw rosyjskiego gazu przy rosnącym popycie;
 • utrzymanie bezpieczeństwa oraz wzmocnienie odporności infrastruktury;
 • wypracowanie nowego modelu współpracy sektora gazowego i elektroenergetycznego – integracja sektorów;
 • stworzenie systemu przesyłu i magazynowania wodoru;
 • aktywny udział GAZ-SYSTEM w rozwoju rynku biometanu w Polsce;
 • dążenie do osiągnięcia pozycji lidera innowacyjności w obszarze gazów zdekarbonizowanych;
 • zmniejszenie wpływu na klimat i środowisko;
 • tworzenie kultury korporacyjnej skoncentrowanej na bezpieczeństwie i dobrostanie ludzi;
 • wdrażanie modelu biznesu opartego na doskonaleniu procesów i analizie danych.

źródło/fot: Gaz-System

Zobacz podobne

Zmiana ustawy o elektrowniach wiatrowych uwolni tereny do budowy farm wiatrowych

KM

Gdańskie molo do remontu, prace zakończą się przed wakacjami

BS

 54 lata temu w Stoczni Szczecińskiej powstała „AZTECA” – nowoczesny masowiec dla Meksyku

BS

Zostaw komentarz

Ta strona wykorzystuje pliki cookie, aby poprawić Twoją wygodę. Zakładamy, że nie masz nic przeciwko, ale możesz zrezygnować, jeśli chcesz. Akceptuję Czytaj więcej

Polityka prywatności i plików cookie