Polski Portal Morski
Aktualności Bezpieczeństwo Forum Ekspertów Środowisko

GAZ-SYSTEM: powstała Rada Naukowa

21 września 2023 r. Prezes Zarządu GAZ-SYSTEM powołał interdyscyplinarną Radę Naukową – grono doradcze Zarządu Operatora Systemu Przesyłowego. Rada składa się z uznanych ekspertów i przedstawicieli świata nauki, reprezentujących różne obszary tematyczne związane z funkcjonowaniem spółki: energetykę, bezpieczeństwo, prawo, ekologię i ochronę zdrowia.

– GAZ-SYSTEM – jako jeden z kluczowych podmiotów sektora infrastruktury energetycznej – pełni strategiczną rolę dla polskiego bezpieczeństwa energetycznego i rozwoju polskiej gospodarki. Z tego względu  inspiracja i fachowe ekspertyzy uznanych naukowców tworzących  Radę Naukową pozwolą spółce skutecznie prowadzić proces transformacji energetycznej i rozwijać sektor gazów zdekarbonizowanych. Doceniam takie działania, w ramach których  spółki Skarbu Państwa wykazują inicjatywę, aby dbać o polską rację stanu w działalności biznesowej oraz uwzględniać dobrostan wszystkich uczestników tego procesu w sposób zrównoważony dla człowieka, natury i państwa – powiedziała Anna Łukaszewska-Trzeciakowska – Pełnomocnik rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej.

Głównym zadaniem Rady jest wspieranie zarządu spółki w przyszłych obszarach działalności, identyfikowanie wyzwań i szans dla GAZ-SYSTEM związanych z rozwojem strategicznym, a także konsultacje w zakresie realizacji celów strategicznych Spółki, wskazanych w „Strategii Spółki do 2033 z perspektywą do 2040”.

-Transformacja energetyczna, mimo, że wymaga radykalnych zmian w infrastrukturze, gospodarce, prawie i świadomości, powinna być prowadzona w sposób przyjazny i zrównoważony wobec otoczenia, w którym działamy. Przed GAZ-SYSTEM stoją ambitne cele na najbliższą dekadę: rozbudowujemy dotychczasową infrastrukturę a jednocześnie planujemy wykorzystanie zupełnie nowych technologii. To wszystko powinno być racjonalne kosztowo, bezpieczne oraz wykonane z szacunkiem dla środowiska naturalnego i ludzi – powiedział Marcin Chludziński – Prezes Zarządu GAZ-SYSTEM.

Strategia na najbliższe dziesięciolecie, przyjęta przez spółkę, obejmuje wiele aspektów, których wzajemne oddziaływanie musimy wziąć pod uwagę. To powód, dla którego zaprosiliśmy do współpracy uznane autorytety wielu branż i środowisk akademickich. Kompleksowe podejście do przyszłości energetyki, z uwzględnieniem roli gazów zdekarbonizowanych, zapewni najlepsze funkcjonowanie spółki i polskiej gospodarki – dodał Chludziński.

GAZ-SYSTEM od 2025 r. będzie podlegał Dyrektywie o sprawozdawczości przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju (CSRD – Corporate Sustainability Reporting Directive). W związku z tym wzrośnie liczba czynników – środowiskowych, społecznych, zarządczych – które spółka powinna uwzględniać w procesie planowania strategicznego.  

Aktualna strategia spółki oparta jest na trzech filarach: 

 • utrzymanie bezpieczeństwa infrastruktury przesyłowej poprzez sprawowanie funkcji operatora systemu przesyłowego oraz systemu skraplania gazu ziemnego;
 • rozwój nowych rynków gazów: wodoru i biometanu, a także wychwyt, transport i magazynowanie CO2;
 • dążenie do neutralności klimatycznej w całym łańcuchu wartości spółki, minimalizacja   wpływu na środowisko poprzez obniżenie uciążliwości inwestycji i eksploatacji oraz postawienie człowieka w centrum strategii poprzez dbałość o jego bezpieczeństwo i dobrostan.

W ramach powyższych obszarów spółka wyznaczyła do realizacji następujące cele strategiczne:  

 • wykorzystanie infrastruktury GAZ-SYSTEM do zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego regionu;
 • utrzymanie całkowitej niezależności od dostaw rosyjskiego gazu przy rosnącym popycie;
 • utrzymanie bezpieczeństwa oraz wzmocnienie odporności infrastruktury;
 • wypracowanie nowego modelu współpracy sektora gazowego i elektroenergetycznego – integracja sektorów;
 • stworzenie systemu przesyłu i magazynowania wodoru;
 • aktywny udział GAZ-SYSTEM w rozwoju rynku biometanu w Polsce;
 • dążenie do osiągnięcia pozycji lidera innowacyjności w obszarze gazów zdekarbonizowanych;
 • zmniejszenie wpływu na klimat i środowisko;
 • tworzenie kultury korporacyjnej skoncentrowanej na bezpieczeństwie i dobrostanie ludzi;
 • wdrażanie modelu biznesu opartego na doskonaleniu procesów i analizie danych.

źródło/fot: Gaz-System

Zobacz podobne

Pierwsza umowa na zaprojektowanie przebudowy Nabrzeża Pomocniczego w Gdyni z wykorzystaniem metodyki BIM

BS

W drodze do europejskiej czołówki. Krótko o rozwoju polskich portów morskich

AB

Międzynarodowe ćwiczenie pk. Breeze 2021 w Bułgarii

KM

Zostaw komentarz

Ta strona wykorzystuje pliki cookie, aby poprawić Twoją wygodę. Zakładamy, że nie masz nic przeciwko, ale możesz zrezygnować, jeśli chcesz. Akceptuję Czytaj więcej

Polityka prywatności i plików cookie