Polski Portal Morski
Aktualności

Bulwar Nadmorski – projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego do wglądu

Od 25 września do 17 października w InfoBoksie (ul. Świętojańska 30) będzie wyłożony do publicznego wglądu projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnic Kamienna Góra i Śródmieście w Gdyni, rejon bulwaru Nadmorskiego im. F. Nowowiejskiego.

Zgodnie z polityką przestrzenną określoną w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gdyni, obszar objęty planem położony jest w obrębie głównych przestrzeni publicznych. Przyjęte w projekcie planu rozwiązania przestrzenne, przewidują weryfikację dotychczasowych zasad zagospodarowania terenu. Założenia projektu przewidują dopuszczenie niewielkiej rozbudowy istniejącego obiektu gastronomicznego w północnej części planu, dostosowanej do lokalnych uwarunkowań przyrodniczo-krajobrazowych, uwzględniając ład przestrzenny oraz potrzeby mieszkańców i turystów. Pozostałe założenia przestrzenne kontynuują dotychczasowe zasady zagospodarowania terenu, dostosowane do aktualnych standardów urbanistycznych.

Z projektem planu można się zapoznać w InfoBoksie oraz Biurze Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni. Projekt planu jest dostępny także w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Gdyni, na stronie internetowej pod adresem www.gdynia.pl/plany w zakładce „Wyłożone do wglądu projekty planów miejscowych”.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu miejscowego zostanie przeprowadzona z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość w dniu 11 października 2023 roku o godzinie 17:00. Szczegółowe informacje dotyczące formy przeprowadzenia i zasady udziału w dyskusji publicznej będą dostępne na stronie internetowej www.gdynia.pl/plany w zakładce przedmiotowego planu od dnia 4 października. W przypadku pytań, pomocą służą także pracownicy Biura Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni.

Każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi do prezydenta Gdyni. Uwagi można składać do dnia 31 października 2023 roku, w formie papierowej lub elektronicznej, w tym za pomocą poczty elektronicznej lub poprzez formularz dostępny na stronie internetowej projektu planu. Uwagi do projektu planu zostaną rozpatrzone przez Prezydenta Miasta Gdyni. Rozpatrzenie uwag zostanie opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Gdyni, na stronie internetowej pod adresem www.gdynia.pl/plany w zakładce „Wyłożone do wglądu projekty planów miejscowych”.

Źródło: www.gdynia.pl Fot.: Biuro Planowania

Zobacz podobne

Do 6 maja trwa w Polsce „Operacja Czysta Rzeka”

BS

Hyundai będzie przerabiał metanowce na FSRU

BS

Marek Gróbarczyk: przeładunki w polskich portach wzrosły o 9 proc. do 113 mln ton

KM

Zostaw komentarz

Ta strona wykorzystuje pliki cookie, aby poprawić Twoją wygodę. Zakładamy, że nie masz nic przeciwko, ale możesz zrezygnować, jeśli chcesz. Akceptuję Czytaj więcej

Polityka prywatności i plików cookie