Polski Portal Morski
Aktualności Bezpieczeństwo Inne Środowisko

Rozpoczął się kluczowy etap prac dla budowy zbiornika retencyjnego Bzin

Planowany zbiornik Bzin w Skarżysku-Kamiennej jest szansą na zwiększenie bezpieczeństwa wodnego mieszkańców województwa świętokrzyskiego. Prace nad inwestycją, wpisaną w strategiczne dokumenty dotyczące gospodarki wodnej, stale postępują. Wody Polskie wszczęły postępowanie przetargowe na wyłonienie Wykonawcy, który opracuje Koncepcję Programowo – Przestrzenną i Raport oddziaływania na środowisko. Prace projektowe będą fundamentem realizacji wielofunkcyjnego zbiornika w kolejnych latach.

Zbiornik Bzin jest planowany w miejscu dawnego zalewu, który powstał ponad 200 lat temu w czasach dynamicznego rozwoju Staropolskiego Okręgu Przemysłowego, kiedy z inicjatywy Stanisława Staszica i Francisza Ksawerego Druckiego-Lubeckiego powstawały duże zakłady metalurgiczne wzdłuż rzeki Kamiennej. Idea odtworzenia akwenu zrodziła się na początku lat 70-tych XX wieku. Stwierdzono wtedy, co potwierdzono w toku prac prowadzonych w latach kolejnych nad koncepcją realizacji zbiornika, konieczność ochrony obszarów miasta przed zagrożeniem powodziowym spowodowanym wylewaniem rzeki Kamiennej. Od momentu powstania Wód Polskich, prace nad powstaniem zbiornika przyspieszyły.

Aktualnie Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie ogłosiło przetarg na wyłonienie wykonawcy, który opracuje Koncepcję Programowo – Przestrzenną i Raport oddziaływania na środowisko dla budowy Zbiornika Wodnego Bzin, co jest pierwszym, kluczowym krokiem na osi czasu realizacji tak złożonych inwestycji hydrotechnicznych. Ponadto Urząd Miasta Skarżyska-Kamiennej dokonał na wniosek Wód Polskich scalenia i wpisania do jednej księgi wieczystej działek, które są przeznaczone pod budowę zbiornika, co bardzo ułatwi Wodom Polskim realizację zadania i jest przykładem dobrej współpracy między inwestorem, którymi są Wody Polskie a samorządem.

Miejsce planowanej inwestycji wizytował Grzegorz Witkowski, Wiceminister Infrastruktury, Krzysztof Woś, Prezes Wód Polskich, Andrzej Bętkowski, Marszałek Województwa Świętokrzyskiego, Roman Wojcieszek, Przewodniczący Zespołu koordynacyjno-eksperckiego ds. budowy zbiornika wodnego Bzin na rzece Kamienna w Skarżysku-Kamiennej oraz Andrzej Brzeziński, Wiceprezydent Skarżyska-Kamiennej.

– Jesteśmy w trakcie realizacji inwestycji. Za miesiąc wyłonimy wykonawcę koncepcji planistycznej, która jest pierwszym etapem takich inwestycji. Sprawy środowiskowe, architektoniczne i planistyczne są najtrudniejsze w takich inwestycjach. Są tu tereny podlegające ochronie przyrody, dlatego ta część konsultacji będzie kluczowa. Zbiornik Bzin będzie miał przede wszystkim funkcję przeciwpowodziową. Mamy zmiany klimatu, powodzie błyskawicznie, mamy coraz więcej terenów zabudowanych, z których woda trafia do rzek. Zbiornik pozwoli retencjonować tę wodę. Obiekt będzie pełnił też funkcję energetyczną, razem z PGE rozmawiamy o lokalizacji małej elektrowni wodnej – powiedział Grzegorz Witkowski.

– Ogłosiliśmy przetarg europejski na wyłonienie wykonawcy koncepcji. Zakładany czas realizacji dokumentacji- koncepcji i raportu oddziaływania na środowisko to 16 miesięcy. Ten etap będzie decydował o tym, jaki ostateczny kształt tego zbiornika będzie. Projekt Hydroprojektu z lat 80 zakładał powierzchnię ok 100 ha, piętrzenie na 7 m, zaporę ok. 4 metrów i obszar zalania przy maksymalnym piętrzeniu ok 100 hektarów. Ta koncepcja jest już nieco przestarzała, w związku ze zmianami warunków hydrometeorologicznych, gdzie powinniśmy zadbać o przepływy minimalne, dlatego ten zbiornik będzie chronił przed powodzią, ale zapewni też przepływy Kamiennej takie, by zabezpieczyć warunki środowiskowego poniżej zbiornika. Mamy od początku społeczne wsparcie dla budowy zbiornika. Obiekt jest wpisany we wszystkie strategiczne plany w gospodarce wodnej. Najważniejsza będzie decyzja środowiskowa, bo zbiornik będzie częściowo zlokalizowany na obszarach Natura 2000 – zaznaczył Krzysztof Woś.

– Już lata temu władze miasta Skarżyska-Kamiennej zadbały o to, by podczas budowy trasy S7 na wysokości Skarżyska zmienić nasyp drogi na estakadę, dzięki której wody zbiornika będą pod nią swobodnie przepływać. To pokazuje, że ta inwestycja jest oczekiwana od lat. Zbiornik Bzin będzie 3 razy większy od zbiornika Rejów i pomieści 4 razy więcej wody od niego – podkreślił Andrzej Bętkowski.

– Jesteśmy w momencie przełomowym dla tej inwestycji. W latach 70-tych powstawały pierwsze plany, następnie w latach 80-tych pierwsze projekty. Teraz jesteśmy wreszcie na etapie, który otwiera drogę inwestycji i po konsultacjach z RDOŚ uznaliśmy, że najlepszym wyjściem będzie opracowanie zaktualizowanej koncepcji w oparciu o istniejące uwarunkowania środowiskowe i klimatyczne – podsumował Roman Wojcieszek.

źródło/fot. Wody Polskie

Zobacz podobne

GAZ-SYSTEM – pierwsza rocznica uruchomienia Baltic Pipe

PL

Nord Stream 2 bez sankcji dla kluczowej firmy?

AB

Wirtualna wycieczka do wnętrza statku dzięki aplikacji

BS

Zostaw komentarz

Ta strona wykorzystuje pliki cookie, aby poprawić Twoją wygodę. Zakładamy, że nie masz nic przeciwko, ale możesz zrezygnować, jeśli chcesz. Akceptuję Czytaj więcej

Polityka prywatności i plików cookie